Meer transparantie bij expertgroepen Europese Commissie

De Europese Commissie heeft toegezegd aan de Europese Ombudsman dat zij de transparantie gaat verbeteren rondom de werving van expertgroepen. Deze experts adviseren de Europese Commissie. Decentrale overheden leveren regelmatig experts aan deze groepen.

Verbeteringen

De Commissie komt met een nieuw anti-belangenverstrengelingbeleid voor experts die op persoonlijke titel worden gevraagd. Ook komt er meer transparantie tijdens de selectie van de experts, waarbij registratie in het transparantieregister verplicht is. Het huidige expertgroep-register zal in 2016 worden herzien.

Consultatie

De Europese ombudsman heeft in januari 2015 een aantal voorstellen gestuurd naar de Europese Commissie. Dit gebeurde naar aanleiding van een consultatie die de Ombudsman had gehouden. In deze consultatie kwam naar voren dat belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling mogelijk is voor experts.

Transparantie verbeteren

Met deze voorstellen hoopt de Ombudsman Emily O’Reilly de transparantie te verbeteren. Graag ziet zij ook de werkwijze van de expertgroepen transparanter wordt: “De Europese Commissie moet nog meer doen aan de transparantie van deze groepen, bijvoorbeeld door gedetailleerde notulen van de bijeenkomsten te publiceren.”

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht Ombudsman welcomes improvements to Commission expert groups, Europese Ombudsman

Meer informatie:

Praktijkvraag ‘Hoe werken de expertgroepen van de Europese Commissie en welke bestaan er?’, Europa Decentraal