Meningen over toekomst GLB lopen uiteen

11 september 2017

Begin september hebben zowel de Europese Volkspartij (EVP) als het Europees Milieubureau (EEB) hun posities over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ingenomen. De standpunten van de christendemocraten en de milieugroeperingen lopen sterk uiteen. EVP pleit voor behoud van de huidige structuur en betere bescherming van de boer. Het EEB zet in op een radicale verandering, waarin het ‘vervuiler-betaald-principe’ centraal staat. De Europese Commissie publiceert naar verwachting eind 2017 een eerste mededeling over de plannen voor hervorming van het GLB na 2020.

Positie Europese Volkspartij

“Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de hoeksteen van Europese integratie, het levert voordelen voor Europese gemeenschappen en draagt bij aan de sterke positie op de wereldmarkt voor de EU landbouwsector,” aldus de Europese Volkspartij (EVP). De EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, pleit in de recent aangenomen position-paper over de toekomst van het GLB voor een strategisch en goed gefinancierd beleid.

Pijlerstructuur

Al geruime tijd wordt een discussie gevoerd over de bestaande pijlerstructuur en het opheffen daarvan. Momenteel zorgt pijler één voor directe inkomenssteun voor boeren, pijler twee verstrekt financiering op voorwaarde van verdere plattelandsontwikkeling. Milieuactivisten, waaronder het Europees Milieubureau (EEB), pleiten voor het samenvoegen van alle fondsen onder één pijler zodat het geld verdeeld kan worden onder stengere voorwaarden. De EVP is echter van mening dat de twee pijlers een belangrijk kenmerk van het GLB moet blijven en dat beiden even zwaar moeten meewegen.

Nationale cofinanciering

Eerder dit jaar deed de Europese Commissie een voorstel met betrekking tot het opvullen van het gat in GLB-financiering als resultaat van Brexit, namelijk via nationale cofinanciering. Met dat voorstel verschuift de last naar lidstaten bij het bepalen of een beleid meer financiering moet ontvangen. De EVP ziet niets in dat idee, het zou leiden tot een her-nationalisering van het landbouwbeleid en als gevolg een mogelijke verstoring van de EU interne markt.

Vier centrale principes

Waar de EVP pleit voor een evolutionaire aanpak bij de hervorming van het GLB, ziet het Europees Milieubureau liever een radicale hervorming. Hierbij moeten vier onderwerpen centraal staan:

  1. bescherming van biodiversiteit en ecosystemen;
  2. duurzame plattelandsontwikkeling in EU-gebieden rijk aan cultuur;
  3. gezonde consumptie van voedsel;
  4. transitie naar duurzame landbouw waarin boerenbedrijven minder uitstoten.

Het EEB maakt zich hard voor een EU landbouwbeleid gebaseerd op het vervuiler-betaald-principe, met een hervormde bestuursstructuur die ervoor zorgt dat maatschappelijke belangen op de juiste manier betrokken worden bij besluitvorming. De belangen van consumenten en het milieu moeten volgens het EEB prioriteit krijgen.

Evolutie volgens Hogan

Phil Hogan, verantwoordelijk Eurocommissaris, heeft aangegeven dat bij de komende hervorming van het GLB weinig ruimte zal zijn voor revolutionaire voorstellen. De Commissie kijkt volgens Hogan vooral naar het stroomlijnen van veranderingen die reeds in 2013 zijn aangenomen. “Het is eerder evolutie dan een revolutie. We kijken vooral naar het moderniseren en versimpelen van beleid dat wij in 2013 overeen zijn gekomen.”

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Positie, Europees Milieubureau (EEB)
Positie, Europese Volkspartij