Energie en klimaat

Decentrale overheden krijgen bij de aanschaf van producten en diensten ook te maken met Europese regels voor energie-efficiëntie. Ook moeten zij zich houden aan de normen voor energie-efficiëntie en dienen zij…

Meer over dit onderwerp

Koolwaterstoffen

Het Europees Parlement vindt dat iedere EU-lidstaat zelf de keuze moet kunnen maken om wel of geen onconventionele koolwaterstoffen of schaliegas te gebruiken. Daar moeten wel strikte regels voor komen….

Meer over dit onderwerp

Transport

Transport kan het milieu aantasten door het uitstoten van brandstoffen. De Europese Commissie heeft daarom onder andere het project vervoer 2050 gelanceerd in 2011. Vervoer 2050 moet mobiliteit vergroten en emissies terugdringen….

Meer over dit onderwerp

Afval

De Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen moet de negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid door de verontreiniging van afvalstoffen voorkomen. In de loop der jaren is de nadruk meer en…

Meer over dit onderwerp

Lucht

Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van lucht. Zo worden eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot en opslag van…

Meer over dit onderwerp

Ruimte

Stedelijke gebieden zijn erg belangrijk voor Europa. Zij vormen een bron van kennis, werkgelegenheid, innovatie en cultuur. Desalniettemin bestaat het gevaar dat stedelijke gebieden te ver uitgroeien, waardoor de fysieke…

Meer over dit onderwerp
X