Energie en klimaat

Het klimaatakkoord van Parijs waarin is afgesproken dat de opwarming van de aarde zal worden begrensd op 2 graden Celsius, en idealiter op 1,5 graad Celsius, werkt door in nieuwe Europese wet- en regelgeving. Het Clean Energy Package van de Europese Commissie stelt doelen voor 2030 op onder andere het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De uitvoering hiervan zal ook in de provincies moeten gebeuren.

Om de doelen voor 2050 te behalen zijn meer maatregelen nodig dan de doelen voor 2030. Hiervoor heeft de Commissie eind 2018 een lange termijn strategie gepubliceerd met daarin meerdere acties die bij kunnen dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde.

In dit deel worden de diverse onderdelen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 behandeld voor zover deze betrekking hebben op energie en klimaat.

X