Brexit en energiebesparingsdoelstellingen

Het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk vraagt op diverse terreinen aanpassingen van Europese wet- en regelgeving. Ook op het vlak van energiebesparingsdoelstellingen. Om de doelstellingen in absolute waarden aan te passen aan het vertrek van het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie voorstel 2018/0385(COD) gepresenteerd.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

  •  13-11-2018: voorstel gepresenteerd door Commissie
  • 28-11-2018: rapport aangenomen in de ITRE commissie.

Wat is de status van het voorstel?

Het voorstel van de Commissie is op 13 november gepubliceerd. De rapporteur namens de parlementscommissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) heeft op 28 november zijn rapport uitgebracht met daarin amendementen. De plenaire vergadering van het Parlement zal over het geamendeerde rapport debatteren waarna het er over zal stemmen.
Wanneer het voorstel is aangenomen door Raad en Parlement zal het in werking treden vanaf de dag nadat het Unierecht niet meer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk.

Waar ziet het voorstel op toe?

Het voorstel van de Commissie past de regelgeving met betrekking tot energiebesparing aan voor zover dat vereist is door het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Commissie stelt voor om Artikel 3, paragraaf 5, van de richtlijn energiebesparing en de artikelen 6(1) en 29(3) aan te passen. Hierin wordt het totale energieverbruik van de Europese Unie gebaseerd, in absolute zin, op de 27 resterende leden. Het totale energieverbruik van de gehele Unie wordt hiermee verlaagd van 1273 Mtoe naar 1128 Mtoe en het doel voor 2030 wordt verlaagd van 956 Mtoe naar 846 Mtoe.

Wat is de relevantie voor Nederland en provincies?

Dit voorstel voorziet slechts in een technische aanpassing als reactie op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hierdoor zal het voorstel geen effect hebben op de energiebesparingsdoelen van Nederland of andere gevolgen hebben voor de provincies.

X