Clean Energy Package

Op 30 november 2016 heeft de Europese Commissie het ‘Clean Energy Package’ gepresenteerd. Dit pakket, bestaande uit acht losse wetgevingsvoorstellen, stelt doelen voor 2030 met betrekking tot onder ander hernieuwbare energie, energiebesparing en een terugbreng van de uitstoot van broeikasgassen.

Alle acht de wetgevingsvoorstellen zijn inmiddels gepubliceerd en in werking getreden.