Elektriciteitsrichtlijn

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 14-06-2019: wijzigingsrichtlijn 2019/944/EU gepubliceerd

• 26-03-2019: compromis aangenomen door Parlement

• 22-02-2018 standpunt Parlement aangenomen

• 18-12-2017 standpunt Raad aangenomen

• 31-11-2016: voorstel gepubliceerd door Commissie

Wat is de status van de richtlijn?

De herschikking van de elektriciteitsrichtlijn (Richtlijn 2012/27/EU) is door zowel het Parlement als door de Raad (geamendeerd) aangenomen. Op 18 december 2018 hebben het Parlement en de Raad in een triloog een compromis bereikt over de Richtlijn. De wijzigingsrichtlijn is op 14 juni 2019 geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie en is inmiddels in werking getreden.

Waar ziet de richtlijn op toe?

De voorgestelde wijziging van de elektriciteitsrichtlijn bevat meerdere bepalingen die betrekking hebben op de gemeenschappelijk markt voor elektriciteit. Zo bepaalt Artikel 3 dat nationale wetgeving geen onnodige belemmering mag vormen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. Ook beoogt het voorstel van de Commissie dat elektriciteitsleveranciers vrij zijn de prijs waarvoor zij leveren vast te stellen. De lidstaten worden in het voorstel van de Commissie opgedragen te zorgen voor daadwerkelijke concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers. Hiernaast wordt het afnemers makkelijker gemaakt om over te stappen op een andere leverancier.

Naast bepalingen met een directe betrekking op de gemeenschappelijke markt bevat het voorstel randvoorwaarden voor plaatselijke energiegemeenschappen.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Wanneer de richtlijn is aangenomen heeft Nederland, volgens het voorstel, vanaf de inwerkingtreding 12 maanden om deze te implementeren in nationale wet- en regelgeving. Dit vergt het wijzigen van de Elektriciteitswet 1998 en lagere wetgeving, waaronder het Besluit experimenten hernieuwbare elektriciteitsopwekking.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De relevantie van de gewijzigde elektriciteitsrichtlijn voor provincies lijkt beperkt.