Elektriciteitsverordening

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 14-06-2019: verordening 2019/943/EU gepubliceerd

• 26-03-2019: compromis aangenomen door Parlement

• 27-02-2018: standpunt Parlement aangenomen in plenaire vergadering

• 18-12-2017: standpunt Raad aangenomen

• 30-11-2016: voorstel gepubliceerd door Commissie

Wat is de status van de verordening?

De herziening van de elektriciteitsverordening is door het Parlement en de Raad geamendeerd aangenomen. Op 18 december 2018 is een compromis bereikt in de zesde triloog tussen Parlement en Raad, onder begeleiding van de Commissie. De nieuwe verordening is op 14 juni 2019 geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie en is inmiddels in werking getreden.

Waar ziet de verordening op toe?

Met de herschikking van de Verordening is de Commissie voornemens de elektriciteitsmarkt meer onafhankelijk te maken van overheidsingrijpen. Zo dienen prijzen te worden bepaald door vraag en aanbod en dienen burgers te profiteren van vergrote concurrentie op de elektriciteitsmarkt. Een van de onderdelen van de Verordening waar verdeeldheid over bestond is de uitsluiting van opwekkingscapaciteit aan een capaciteitsmechanisme indien de uitstoot hiervan 550 gr. CO2 of meer bedraagt per kWh. Met een dergelijk mechanisme worden elektriciteitsproducenten vergoed voor het beschikbaar houden van productiecapaciteit. Deze drempel van 550 gr. CO2 per kWh bewerkstelligt dat kolencentrales niet meer aanmerking kunnen komen voor dergelijke vergoedingen na 2025. Overeenkomsten voor capaciteitsmechanismen gesloten tot en met 31 december 2019 kunnen echter doorgang vinden, ook na juni 2025 (grandfathering-clause).

Wat is de relevantie voor Nederland?

Indien deze verordening zal worden aangenomen in de lijn zoals voorgesteld door de Commissie zal dit betekenen dat Nederland kolencentrales niet kan steunen door middel van een capaciteitsmechanisme.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De relevantie voor provincies lijkt beperkt te zijn.