Verordening Agentschap

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 05-06-2019: Verordening 2019/942/EU gepubliceerd 

• 26-03-2019: compromis aangenomen door Parlement

• 11-12-2018: compromis bereikt in triloog 

Wat is de status van de verordening?

Nadat het Parlement en de Raad beide een standpunt hebben ingenomen is er een triloog gestart. Op 11 december 2018 hebben Parlement en Raad een compromis bereikt. De Verordening is op 5 juni 2019 geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie en is inmiddels in werking getreden.

Waar ziet de herschikking van de verordening op toe?

De herschikking van de Verordening tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ziet toe op een betere samenwerking tussen nationale elektriciteit- en gasbeheerders door de taken van het Agentschap bij te werken en in een aantal gevallen uit te breiden. Zo zal het Agentschap, samen met nationale regulerende instanties, en het Europees netwerk van transmissiebeheerders (ENTSB) voor elektriciteit toezicht houden op en het verrichten van onderzoek naar het functioneren van regionale operationele centra. Hiernaast krijgt het Agentschap de taak om voorstellen met betrekking tot elektriciteitsopwekking en risicoparaatheid goed te keuren en zo nodig te wijzigen.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Over de nieuwe bevoegdheden van het Agentschap meldt het kabinet dat dit besluitvorming van toezichthouders kan versnellen. Het kabinet is voorts van mening dat de overdracht van bevoegdheden aan het Agentschap “zeer globaal is gedefinieerd en dat niet duidelijk is onder welke voorwaarden en condities de Commissie van deze bevoegdheden gebruik en mag maken en welke grenzen daaraan zijn verbonden.” Het kabinet verwacht geen financiële consequenties voor de rijksoverheid of decentrale overheden.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De gevolgen van de herschikking van de Verordening zullen naar verwachting beperkt zijn voor de provincies.