State of the Energy Union Report

 

Wat is de energie-unie?

De energie-unie is een langetermijnstrategie waarmee de Europese Unie een gemeenschappelijke markt wil creëren voor energie, vergelijkbaar met die voor meer traditionele goederen. Jaarlijks rapporteert de Europese Commissie over de stand van de energie-unie. Het vierde rapport is in april 2019 gepresenteerd.

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
  • 09-04-2019: vierde rapport over de stand van de energie-unie gepubliceerd
  • 24-11-2017: derde rapport over de stand van de energie-unie gepubliceerd

 

Waar ziet het rapport op toe?

In april 2019 is het vierde rapport over de stand van de energie-unie verschenen. In het rapport stelt de Europese Commissie dat de energietoevoer in Europa veiliger en toegankelijker is geworden, wat goed is voor de economie en de arbeidsmarkt. Volgens de Commissie hebben de werkzaamheden van de afgelopen jaren geresulteerd in een uitgebreid wettelijk kader voor een eerlijke energietransitie en een koolstofarme economie. Het gaat onder meer om aangescherpte doelstellingen voor de uitstoot van verschillende wegvoertuigen, en hogere ambities met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare energie.

Wel geeft de Commissie aan dat er met name op het gebied van besluitvorming nog vooruitgang geboekt kan worden. In een speciale mededeling doet de Commissie voorstellen voor een nieuw institutioneel kader voor het energie- en klimaatbeleid. Het betreft onder meer het toepassen van de gewone wetgevingsprocedure op voorstellen rondom groene belastingen. Dit betekent dat ook het Europees Parlement mee mag stemmen, en dat het vetorecht van lidstaten plaatsmaakt voor een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Daarnaast geeft de Commissie in het rapport een stand van zaken van het Strategisch Plan voor Batterijen. Deze strategie richt zich op het creëren van een duurzame economie voor batterijen binnen de EU, onder meer door samenwerking en het financieel ondersteunen van onderzoek.

 

Wat is de relevantie voor Nederland en de provincies?

De Commissie benadrukt dat juist lokale en regionale overheden de kern van de energietransitie vormen. Zo hebben de steden die zijn aangesloten bij het Burgemeesters Convenant voor Klimaat en Energie, bijna 8000 in totaal, hun CO2-uitstoot gemiddeld met 23% teruggebracht sinds hun deelname aan het convenant.

Hoewel de Europese Commissie overwegend positief is over de voorlopige uitwerking van de energie-unie, bestaat bij Eurocommissaris Cañete bezorgdheid over Nederland. De commissaris voor Klimaat en Energie gaf tijdens een bezoek aan minister Wiebes aan zich te zorgen te maken over het aandeel duurzame energie in Nederland. Dat was in 2017 6,6%. Om in 2020 toch aan de doelstelling van 14% duurzame energie te voldoen acht Cañete het noodzakelijk dat Nederland duurzame energie uit het buitenland inkoopt.