Regionaal beleid

In het kader van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie meerdere wetgevingsvoorstellen gedaan op het gebied van regionaal beleid. Het betreft hier het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus, de verordening gemeenschappelijke bepalingen structuurfondsen, de verordening inzake Europese territoriale samenwerking (Interreg) en de verordening mechanisme grensoverschrijdende samenwerking.

Meer informatie over deze initiatieven vindt u op de desbetreffende pagina’s.

X