Water

Momenteel worden verschillende Europese richtlijnen op het gebied van water door de Europese Commissie geëvalueerd. Het betreft hier onder andere de Kaderrichtlijn water en de Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater. Meer informatie over deze initiatieven vindt u hier.

X