Minder nitraat in grondwater door Europese nitraatrichtlijn

7 maart 2014Klimaat Milieu

De Europese Nitraatrichtlijn heeft voor significant minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater in Europa gezorgd. Dat is de conclusie van onderzoek van Alterra, in samenwerking met onderzoeksinstituten uit Engeland, Polen en Spanje. Decentrale overheden hebben indirect met de Nitraatrichtlijn te maken, onder andere via de Kaderrichtlijn Water. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor implementatie van Kaderrichtlijn Water, in overleg met waterschappen, provincies en gemeenten.

Scenario’s

Het uitgevoerde onderzoek betreft een modelonderzoek naar scenario’s met en zonder invoering van de Nitraatrichtlijn. Er werd aangetoond dat de uitspoeling van nitraat in de EU in 2008 met 16 procent was afgenomen als gevolg van de Nitraatrichtlijn. De grootste effecten werden gevonden in landen met een hoge veedichtheid en intensieve bemesting, zoals België, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Kwetsbare gebieden

De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat de Europese landen maatregelen moeten nemen in gebieden die gevoelig zijn voor nitraatuitspoeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door beperkingen aan bemesting gedurende bepaalde perioden of in bepaalde gebieden. Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn.

Aanbeveling

In het onderzoek worden enkele aanbevelingen gedaan voor verdere vermindering van nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Voorbeelden zijn het aanwijzen van meer kwetsbare gebieden en het strikter toepassen van de richtlijn in bestaande kwetsbare gebieden.

Door:

Arlette van den Berg en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht, Nitraatrichtlijn heeft stikstofverliezen uit Europese landbouw verminderd, Wageningen UR, 14 februari 2014

Meer informatie:

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit, Rijksoverheid
Handboek EU-milieubeleid en Nederland, Infomil
Grondwater, Milieu en Klimaat, Europa decentraal