Minister Kamp roept in themaconferentie energie op tot meer regionale samenwerking

Energie is cruciaal voor individuele lidstaten én de Europese Unie als geheel, nu en in de toekomst. Die energie moet wel betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom is het voltooien van de Europese interne markt voor energie onmisbaar. De huidige diversiteit in nationaal energiebeleid werkt averechts. Deze uitspraken deed Minister Henk Kamp tijdens de themaconferentie energie op 4 april jl. in de Ridderzaal.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een interne EU energie markt zijn het aanmoedigen van meer regionale samenwerking, afstemmen van hun nationale belangen en markten, en terugdringing van gebruik van fossiele brandstoffen voor de bescherming van ons klimaat. De beste manier om aan deze drie voorwaarden te voldoen is door de oprichting van een Europese energie unie, aldus Kamp. Een essentiële stap in dit proces is het aanjagen van meer regionale samenwerking. Lidstaten stemmen reeds in toenemende mate hun nationale belangen op elkaar af en sluiten hun nationale netwerken en markten aan. Kamp noemt als voorbeeld de Baltic energy market interconnection plan, hierin ligt de focus op het beter integreren van de Baltische energiemarkt door de aanleg van meer infrastructuur.

Regionale samenwerking

De EU is volgens de Minister een belangrijke initiatiefnemer en ondersteuner van dit soort verbanden. Hij roept lidstaten op om meer toenadering tot buurlanden te zoeken. Uiteindelijk zal het namelijk makkelijker zijn om een kleiner aantal regionale energie verbanden te integreren tot één energiemarkt dan 28 afwijkende nationale beleidssystemen. Het bevorderen van regionale samenwerking zal resulteren in een sterkere Europese energie unie.

Europese Energie Unie

De Europese Commissie werkt momenteel aan de totstandkoming van een Europese energie unie. In maart 2015 werd de strategie aangekondigd. Het doel is om het beleid voor energie efficiëntie, hulpbronefficiëntie en ter bevordering van de circulaire economie op elkaar af te stemmen. In februari 2016 publiceerde de Europese Commissie een eerste energiepakket, deze bevatte een aantal maatregelen voornamelijk gericht op energiezekerheid en energiebesparing.

Eurocommissaris Šefčovič

Ook Maros Šefčovič, Eurocommissaris voor de energie unie, onderstreepte op de themaconferentie het belang van regionale samenwerking. Hij haalde als voorbeeld de samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen aan, waar windenergie een bron van elektriciteit vormt voor consumenten aan beide kanten van de landsgrens. Zo’n energiesamenwerking dient als voorbeeld voor andere Europese regio’s en vormt een cruciale stap in de richting van één Europese energie unie, aldus Šefčovič.

Rol steden

Šefčovič ziet in de aanloop naar een EU energie unie ook een speciale rol weggelegd voor Europese steden. Het grootste deel van de Europese bevolking woont, werkt en draagt bij aan de economie in steden. Steden zien tevens als eerste eventuele schadelijke effecten. Het stimuleren van smart cities is volgens Šefčovič nodig, “gezien het potentieel van Europese steden, moeten zij voorop gaan in de strijd tegen klimaatverandering”.

Duurzame projecten provincies

IPO-bestuurder Jan Jacob van Dijk sprak tijdens de conferentie namens de provincies en nodigde de aanwezigen uit om een kijkje te nemen op de door de provincies georganiseerde informatiemarkt. Hier werden succesvolle projecten op het gebied van duurzame innovatie en energie getoond. Deze regionale initiatieven lieten daarmee zien wat Nederland in huis heeft op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. De voorzitter van de commissie Infrastructuur Milieu en Ruimtelijke Ordening in de senaat, Esther-Mirjam Sent, de voorzitter van de commissie Economische Zaken in de Tweede Kamer, Roos Vermeij, en veel andere commissieleden werden bijgepraat over de ontwikkelingen in provincieland. Gedetailleerde informatie over de getoonde projecten is hier te lezen.

Themaconferentie

De themaconferentie werd als onderdeel van het Nederlands voorzitterschap op 3 en 4 april jl. georganiseerd. De conferentie, met als officiële titel ‘Energie, inclusief enige aspecten van innovatie, waaronder bijzondere aandacht voor circulaire economie’, werd georganiseerd in de Ridderzaal door de Nederlandse Staten Generaal. De centrale vraag tijdens deze conferentie: “hoe kan een kostenefficiënte overgang naar een schone, concurrerende en veilige energietoekomst versneld worden?”.

Door:

Ilse Buijs en Vivian Stribos, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Speech, Minister Henk Kamp
Speech, Eurocommissaris Maros Šefčovič

Meer informatie:

Artikel, Europa Decentraal
Nieuwsbericht, Interprovinciaal Overleg