Minister Koenders bespreekt betere EU-regelgeving met Tweede Kamercommissie

9 november 2015

Minister Koenders heeft met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken gesproken over de betere EU-regelgeving op 4 november 2015. Dit was een vervolg op het rondetafelgesprek dat vorige week plaatsvond met o.a. provincies en gemeenten. Minister Koenders prees de actieve rol van decentrale overheden in Brussel.

Kamerlid Van ’t Wout (VVD) vroeg aan minister Koenders hoe hij de rol van decentrale overheden in het proces wil waarborgen. Koenders reageerde door te zeggen dat de samenwerking tussen het Rijk, de provincies en gemeenten goed gaat. “Bij betere regelgeving moeten we niet alleen aan het bedrijfsleven denken, maar ook aan de decentrale overheden. De beschikbare instrumenten staan ook open voor hen.”

Cultuuromslag

Volgens minister Koenders is de nieuwe agenda voor betere regelgeving een belangrijke cultuuromslag. Koenders: “Het is een Europa dat meer op een strategische agenda is gericht. We willen hiermee de huidige dynamiek veranderen. Kwalitatieve doelstellingen zijn het beste, maar om de dynamiek te doorbreken zijn ook kwantitatieve doelstellingen nodig.”

Minder regelgeving of betere regelgeving?

In het gesprek van vorige week gaven IPO en VNG aan dat kwantitatieve doelstellingen juist niet wenselijk zijn. Kamerlid Maij (PvdA) borduurde hier deze week op voort door te zeggen dat betere regelgeving niet automatisch minder regelgeving betekent, en vulde aan dat de impact op sociale zaken en milieu zeker moet worden meegerekend. Volgens Koenders zal minder regelgeving geen afbreuk doen aan de bestaande bescherming.

Onafhankelijke waakhond

Kamerlid Van ’t Wout (VVD) opperde om een onafhankelijk waakhond, zoals Actal, op Europees niveau aan te stellen. Actal is een onafhankelijke adviescollege dat in Nederland de regering en de Staten-Generaal over de regeldruk adviseert. Kamerlid Verhoeven (D66) reageerde: “Er is nu ingestemd met de oprichting van een technisch instituut (Raad voor Regelgevingstoetsing (red.) en het kabinet is het daarmee eens.”

“Brug te ver”

Minister Koenders: “we hebben goede ervaringen in Nederland met Actal, ik ben daar ook helemaal niet tegen. Ik zie het graag zo onafhankelijk mogelijk.” Dit is volgens Koenders ook de inzet van het kabinet. “Voor het Europees Parlement is dit echter een brug te ver.” Koenders vindt de Raad voor Regelgevingstoetsing een stap in de goede richting: “De Commissie keurt nu niet meer zijn eigen vlees.”

Interinstitutioneel akkoord

Momenteel onderhandelen de EU-lidstaten over een nieuw interinstitutioneel akkoord (IIA) voor betere regelgeving. In dit IIA staat de toepassing van instrumenten voor betere regelgeving en gedelegeerde en uitvoeringshandelingen beschreven. Koenders zei de Kamercommissie dat het kabinet deze ingebrachte punten zal meenemen naar de IIA onderhandelingen.

Rol nationale parlementen

“Hoe kan het Nederlandse parlement toezicht houden en een prominentere rol in het proces van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen hebben?” Dit vroeg Kamerlid Omtzigt (CDA) aan minister Koenders. Ook kamerlid Van Bommel (SP) vroeg naar de rol van nationale parlementen in het betere regelgevingsproces. Volgens Koenders ondersteunt het kabinet een grotere rol voor nationale parlementen, maar zijn zij een minderheid in de Raad.

Gedelegeerde handelingen

Omtzigt stipte vervolgens aan dat het parlement moeite heeft om een vinger aan de pols te houden om bij mogelijke politieke besluiten in gedelegeerde handelingen. Hij probeerde minister Koenders te verleiden tot een procedure-afspraak, maar die ging hier niet mee akkoord. “Beschikbare informatie is volgens mij het kernpunt voor verbetering, en daarom moet het register verbeterd worden. Dat is een taak van de Europese Commissie, niet van het kabinet”, zei Koenders.

Omtzigt wil echter niet geïnformeerd worden over alle handelingen, maar alleen over bepaalde handelingen die politieke implicaties hebben. Koenders liet zich niet vermurwen: “Het is de rol van het Parlement om zelf informatie tot zich te nemen. Per Raadsinformatie kunt u vragen stellen over gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.”

Voorafgaand

Op 28 oktober had de Tweede Kamercommissie een rondetafelgesprek met o.a.  het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de Europese Ster is hierover dit artikel verschenen.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Artikel Provincies en gemeenten spreken met Tweede Kamer over betere EU-regels, Europese Ster
Publicatie Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving, IPO & HNP
Achtergrond IIA betere regelgeving, Raad van de Europese Unie