Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters worden door Hahn opgeroepen om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. De Eurocommissaris pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

De bijeenkomst op 28 februari spoorde de burgemeesters van de Europese hoofdsteden aan tot dialoog, onderling en met de Europese Commissie, en tot concrete actie om de doelstellingen van de Europa 2020-agenda voor groei te verwezenlijken.

Ook Commissaris Neelie Kroes voor Digitale Agenda en Commissaris Janez Potočnik voor Milieu namen deel aan de bijeenkomst. De burgemeesters van Amsterdam, Athene, Berlijn, Bratislava, Boekarest, Brussel, Lissabon, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Nicosia, Rome, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valletta, Vilnius, Warschau, Wenen en Zagreb waren aanwezig en legden een gemeenschappelijke verklaring af over de rol van de steden en de centrale rol die zij spelen als motors voor duurzame, slimme en inclusieve groei.

Voor de bijeenkomst van start ging, verklaarde Hahn het volgende: “Vaak zijn de economische en sociale problemen van Europa het sterkst geconcentreerd en het duidelijkst zichtbaar in de hoofdsteden. Maar steden zijn tevens de drijvende kracht van Europa, waar de belangrijkste oplossingen te vinden zijn op het gebied van concurrentiekracht, werkgelegenheid, opleiding, transport, milieu en innovatie. Daarom zijn zij onmisbaar om Europa uit de crisis te loodsen. Zonder de Europese hoofdsteden kunnen we de Europa 2020-agenda voor groei niet verwezenlijken. Daarom roep ik de burgemeesters op om het voortouw te nemen bij de inspanningen om Europa uit de crisis te halen.”

Praktijk

Commissaris Hahn heeft het steeds voor de steden opgenomen en wil meer aandacht voor de ontwikkeling van de steden in Europa bij de besluitvorming op Europees niveau; niet alleen in het cohesiebeleid, maar in alle EU-beleidsgebieden moet de stedelijke dimensie nadrukkelijker aanwezig zijn. Hoe dit in de praktijk wordt omgezet via EU-beleid en investeringen, was een van de centrale thema’s van de rondetafelgesprekken van de burgemeesters.

Vicevoorzitter Kroes besprak tijdens de bijeenkomst het belang van ICT voor slimme groei in de steden, vooral naar aanleiding van het onlangs opgestarte Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen. Zij benadrukte dat snelle toegang tot internet overal in Europa een cruciale factor voor sociale en economische vooruitgang is.

Commissaris Potočnik gaf zijn visie op groene groei in een stedelijke context: hoe het potentieel voor energiebesparing en innovatie van milieuvriendelijke steden de levenskwaliteit van hun inwoners kan verbeteren en hun concurrentiekracht kan versterken. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen ingediend voor een betere uitvoering van de investeringen in stedelijke gebieden na de hervorming van het cohesiebeleid, waarover op dit ogenblik de onderhandelingen nog lopen. In deze voorstellen ligt de nadruk op een geïntegreerde aanpak voor de beleidsvorming. De Commissie stelt voor meer bevoegdheden aan de steden zelf over te dragen en hen ook nieuwe benaderingen te laten uitproberen om het hoofd te bieden aan actuele uitdagingen op het gebied van economie, milieu en sociale zaken.

Naar aanleiding van dit laatste punt reserveert het recente akkoord over de Europese begroting voor 2014-2020, dat nog de goedkeuring van het Europees Parlement moet krijgen, zo’n 330 miljoen euro voor innovatieve maatregelen in steden en regio’s.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Mobilising EU Capital Cities: Commissioner Hahn urges Mayors to lead Europe out of crisis’, 27-2-2013

Meer informatie:

Verslag ‘Cities of Tomorrow’
Duurzame stadsontwikkeling via regionaal beleid
Boegbeeldprojecten stadsontwikkeling
Europees innovatiepartnerschap
Eurocommissaris Hahn op Twitter: @JHahnEU
Eurocommissaris Kroes op Twitter: @NeelieKroesEU