Mobilty Week 2013: Clean Air, it’s your move!

11 maart 2013

Van 16 tot 22 september 2013 vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Op 6 maart verzamelden vertegenwoordigers van steden en regio’s zich voor de officiële kick off en werd het thema van de week bekend gemaakt: luchtkwaliteit. De kwaliteit van lucht kan verbeterd worden door het aanmoedigen van duurzame mobiliteit.

Meer dan 2.000 lokale overheden namen in 2012 al deel aan de Europese Mobiliteitsweek. Dit jaar hoopt de organisatie op een nog hogere opkomst om zo samen de kwaliteit van leven voor burgers te verbeteren door een betere mobiliteit. In 2013 is het thema luchtkwaliteit met als slogan: “Clean Air, it’s your move!”. Met dit thema wil de organisatie steden helpen om luchtkwaliteit te verbeteren door schoner vervoer. In de vorm van sessies werd door de aanwezigen van de kick off verder nagedacht over groene mobiliteit.

Ook Nederlandse overheden doen veel aan het stimuleren van schoner vervoer. Voorbeelden zijn het voorzien in bio-methaan gas- en elektrische oplaadpunten; het stimuleren van schonere brandstoffen voor openbaar vervoer; het verbeteren van de fiets infrastructuur; het veranderen van rijgedrag door communicatie campagnes en het stimuleren van telewerken. Ook de diesel uitstoot van schepen wordt aangepakt door schone elektriciteit te bieden vanaf de wal (walstroom). Provincies en gemeenten zijn echter van mening dat zij niet alleen voor schonere lucht kunnen zorgen. Europa kan een belangrijke bijdrage leveren met wetgeving gericht op minder uitstoot door de grootste vervuilers (transport, gebouwen, industrie, schone voertuigen en brandstoffen).

Door:

Sidony Venema, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Mobility Week, ‘European Mobility Week 2013 workshops set to kick-off’, 6-3-2013

Meer informatie:

European Mobility Week
Workshop programma
Registratie