Mogelijkheid tot gratis Wi-Fi in Europese dorpen en steden

19 december 2016Informatiemaatschappij

In de State of the Union van 2016 stelde Juncker, voorzitter van de Europese Commissie het WiFi4EU initiatief voor. Wifi4EU beoogt om gratis Wi-Fi verbindingen in steden en dorpen te realiseren. Lidstaten hebben aangegeven enthousiast te zijn over WiFi4EU. Ook de Raad van Ministers ziet het initiatief positief tegemoet. De Commissie heeft daarom ook de ambitie om de eerste projecten voor de zomer van 2017 te realiseren.

WiFi4EU

Het voorstel beoogt gratis Wi-Fi verbindingen te realiseren in publieke plekken zoals parken, pleinen en bibliotheken. De verbindingen zijn bedoeld voor zowel inwoners als bezoekers van steden en dorpen in de Europese Unie. De Commissie heeft als doel gesteld om in 2020 tussen 6000 en 8000 openbare plekken van Wi-Fi te hebben voorzien. In 2020 doelt de Commissie op 40 tot 50 miljoen verbindingen per dag.

Doelgroep

Publieke organisaties. Bijvoorbeeld gemeenten, maar ook  bibliotheken kunnen in aanmerking komen voor Wifi4EU. Een publieke organisatie dient een publiek belang na te streven en nog niet in het bezit zijn van een openbaar Wi-Fi netwerk. U kunt zich hier aanmelden voor..

Budget

Voor 2017-2019 heeft de Commissie het budget vastgesteld op € 120 miljoen. Dit wordt geïnvesteerd in installatiekosten en de benodigde apparatuur zoals antennes. De publieke organisatie moet zelf het internet abonnement en het onderhoud aan de apparatuur voor haar rekening nemen. Het budget voor WiFi4EU zal afkomstig zijn uit de Connecting Europe Facility (CEF).

Digitale Interne Markt  

Met WiFi4EU wil de Commissie een impuls geven aan de digitale infrastructuur in Europa. Door het aanbieden van open ICT-diensten en de verbetering van toegankelijkheid tot internet voor burgers draagt WiFi4EU bij aan het behalen van de digitale interne markt strategie.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Digitale interne markt strategie, Europa decentraal
Subsidies informatiemaatschappij, Europa decentraal
WiFi4EU Factsheet, Europese Commissie