Moties omtrent aanbesteden ingediend in Tweede Kamer

11 juni 2018Aanbesteden

Op 7 juni 2018 zijn er door verschillende Tweede Kamerleden moties ingediend over onder andere het hoger beroep bij aanbestedingen, de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts en duurzame criteria. Door middel van de moties leggen de Kamerleden bepaalde discussiepunten voor aan de Kamer. In dit artikel vindt u een overzicht van de ingediende moties.

Moties

Ongelijke rechtspositie van inschrijvers

In de motie over het onderzoek naar de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten, verzoeken de Kamerleden Wörsdörfer (VVD), Paternotte (D66) en van den Berg (CDA) de regering om de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk naar buiten te brengen. De initiatiefnemers verzoeken de regering daarbij met name acht te slaan op de uitkomsten op het gebied van de private handhaving van het aanbestedingsrecht, de wenselijkheid van een vaste rechtbank voor aanbestedingsrechtelijke geschillenen de achterstand van inschrijvers bij een kort geding.

Rol voor Commissie van Aanbestedingsexperts

In de motie over de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts verzoeken Tweede Kamerleden van den Berg (CDA) en Graus (PVV) de regering na te gaan of de Commissie van Aanbestedingsexperts een belangrijkere rol kan krijgen bij inhoudelijke toetsing en adviezen. Onnodig clusteren, gunning op laagste prijs en disproportionele voorwaarden zouden volgens de motie verminderd kunnen worden door een meer inhoudelijke toetsing bij een kort geding en meer adviezen van de Commissie in de inschrijvingsfase van een aanbestedingsprocedure.

Tenderkostenvergoeding

De mogelijkheid voor inschrijvers om naar de rechter te stappen voor een vergoeding indien een aanbestedende dienst een aanbesteding afbreekt in verband met eigen fouten wordt geregeld uitgesloten door opdrachtgevers. Kamerleden Wörsdörfer (VVD) en van den Berg (CDA) verzoeken de regering om onderzoek te doen naar het verbieden van voorwaarden die tenderkostenvergoedingen uitsluiten. Tevens vragen de indieners van de motie de regering om na te gaan of er in de Gids Proportionaliteit plaats gemaakt kan worden voor kaders voor vergoedingen aan rechtsgeldige inschrijvers in het geval van een (late) intrekking van een aanbesteding. Tweede Kamerleden Wörsdörfer (VVD), Paternotte (D66) en van den Berg (CDA) verzoeken de regering ook om de handreiking tenderkostenvergoeding voor het zomerreces te publiceren, in navolging van een eerdere motie.

Hoger beroep bij aanbesteding

Verder vragen de Kamerleden van den Berg (CDA) en Graus (PVV) de regering te onderzoeken hoe de functie van het hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen. Hoger beroep blijkt volgens de indieners weinig zin te hebben wanneer de opdracht al definitief aan een ander is gegund.

Duurzame criteria

Tot slot stelt Kamerlid Patternotte (D66) de regering voor om proeven te starten met aanbestedingen, waarin meetbare duurzaamheidscriteria met een vast en substantieel wegingspercentage in de procedure en gunning zijn opgenomen. Ook onderstreept Patternotte het belang om de geleerde lessen omtrent duurzaam aanbesteden vervolgens onder de aandacht te brengen van decentrale overheden.

Stemming

Op 12 juni 2018 is er in de Tweede Kamer over deze moties gestemd. Alle bovenstaande moties zijn aangenomen.

Door:

Matthijs Binnema en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bronnen:

Motie ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten, Tweede Kamer
Motie over een meer zwaarwegende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts, Tweede Kamer
Motie over kaders voor vergoedingen in de tenderkostenvergoeding, Tweede Kamer
Motie over het hoger beroep bij een aanbesteding, Tweede Kamer
Motie over het opleveren van de handreiking tenderkostenvergoeding, Tweede Kamer
Motie over relevante proeven met aanbestedingen, Tweede Kamer

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal