Nationale conferentie Slimme Specialisatie

De onderhandelingen over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de fondsen voor Onderzoek en Innovatie zijn op dit moment in volle gang. De Nederlandse regio´s zijn bezig met het schrijven van een Slimme Specialisatie Strategie, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Europese gelden. Maar het is meer dan een voorwaarde. Deze strategieën dragen bij aan een slimmer en duurzamer Europa waar meer mensen aan het werk zijn.

Op donderdag 28 maart organiseren de Universiteit van Tilburg en Europarlementariër Lambert van Nistelrooij de Nationale Conferentie “Slimme Specialisatie: Europese Toppers verbinden”. Na de eerste twee expertconferenties in Tilburg en Den Haag in 2011 en 2012 is er veel veranderd. Het is hoog tijd voor een update.

Aandachtspunten

Tijdens de conferentie komen verschillende vragen aan bod zoals: Is Slimme Specialisatie noodzakelijk? Wat is de Slimme Specialisatie Strategie precies? Hoe spelen regio´s hierop in? Wat zijn de bottlenecks bij het uitrollen van deze strategie? Hoe past het topsectoren beleid hierin? Hoe worden decentrale overheden betrokken in dit proces? En wat is het toekomstperspectief van de Slimme Specialisatie Strategie?

Deelname

De conferentie vindt plaats in Tilburg en start om 12.30 uur met een ontvangst met broodjeslunch. De key note speech wordt verzorgd door Patries Boekholt, directeur van Technopolis BV. Er wordt vervolgens gewerkt in verschillende deelsessies en om 17 uur wordt de conferentie afgesloten met een netwerkborrel.

Registreren voor deze conferentie kan tot uiterlijk 23 maart door een mail te sturen naar lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu Discussier mee op Twitter via hashtag #RIS3

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Lambert van Nistelrooij, ‘Uitnodiging’, 13-3-2013

Meer informatie:

Lambert van Nistelrooij
Universiteit van Tilburg