Nederland doet weinig beroep op Europese gelden

Van de ruim € 190 miljard Europese subsidies komt € 3,2 miljard in Nederland terecht. Nederland weet, volgens vicepresident van de Europese Commissie Jyrki Katainen, het subsidiepotje niet altijd te vinden. Vooral het midden en klein bedrijf kan profiteren van de Europese subsidies. Maar ook bij de aanleg of onderhoud van Nederlandse infrastructuur zou vaker de hulp van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) ingezet kunnen worden. Daarbij zijn er nog vele andere subsidieprogramma’s waar Nederlandse overheden zich voor aan kunnen melden.

EFSI subsidies

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel het ‘Junckerfonds’ genoemd, moet zorgen voor structurele economische groei in de Europese Unie door middel van gerichte investeringen. Nederland richtte hiertoe het Nederlands Investering Agentschap (NIA) op. NIA neemt grotere investeringen van overheden en bedrijven in behandeling, zoals:

  • investeringen in infrastructuur en duurzame energieprojecten;
  • efficiënt (her)gebruik van grondstoffen;
  • transitie naar duurzame energie;
  • onderzoek en innovatie.

Het fonds wordt beheerd door de Europese Investeringsbank. Mede door de NIA wist Nederland al € 3,2 miljard te krijgen uit het EFSI voor investeringen in bedrijven of overheden. Echter, Spanje, Portugal en Italië krijgen in vergelijking veel meer uit dit fonds.

Vicepresident Katainen

Alhoewel Nederland wel subsidie heeft ontvangen voor de aanleg van de A6 in Almere, is Katainen (Eurocommissaris voor banen, groei, investeringen en concurrentie en vicepresident Commissie) van mening dat Nederland nog wat achterloopt met het binnenhalen van EFSI-subsidies. Volgens dhr. Katainen kunnen er twee redenen zijn voor de Nederlandse terughoudendheid namelijk:

  • de financiële functies in Nederland functioneren naar behoren en dus is er geen vraag naar extra subsidies;
  • niet iedereen die behoort te weten van het EFSI weet hiervan.

Staatssteun en aanbesteden

Kenniscentrum Europa decentraal krijgt veel vragen van decentrale overheden over het aanvragen en besteden van Europese subsidies conform de Europese staatssteun– en aanbestedingsregelgeving. Decentrale overheden lopen regelmatig tegen deze regels aan bij het besteden van de fondsen. Op de pagina EU-subsidies Europaproof vindt u hierover meer informatie.

Andere subsidies vanuit Europa

Voor een aantal andere subsidies komen de deadlines voor het indienen van projecten naderbij. Dit zijn onder andere:

  • Europe for Citizens: democratische betrokkenheid en burgerparticipatie (deadline 1 september 2017);
  • Interreg NSR: voor partijen uit kustregio’s (deadline augustus 2017);
  • Interreg Europe: beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling (deadline 30 juni 2017);
  • LIFE: ontwikkeling en uitvoering van het Europees natuur- en milieubeleid (deadline 7 september 2017).

Bronnen:

Nederlandse bedrijven laten Europees geld liggen, nieuwsbericht BNR
Subsidienieuws over de deadlines van EU-programma’s, nieuwsbericht VNG

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Aan welke criteria moet voldaan worden om gebruik te kunnen maken van EFSI? Praktijkvraag Europa decentraal
Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Subsidides voor cultuur, onderwijs en jeugd, Europa decentraal
Thematische fondsen, Europa decentraal
Landbouw Europese subsidies, Europa decentraal
Subsidies SZW, Europa decentraal