Nederland een van de grootste verliezers EU Begrotingsakkoord

11 maart 2013

Volgens het Engelse European Policy Research Center is Nederland een van de grootste verliezers van het EU begrotingsakkoord. Het instituut keek naar de inkomsten uit de cohesiefondsen. Nederland wordt 34% gekort ten opzichte van de vorige periode.

Alleen Duitsland gaat Nederland als verliezer voor. De winnaars zijn met name Ierland, Polen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Roemenië en Zweden.

Nieuws vanuit de instellingen

President van het Europees Parlement Martin Schulz en President van de Europese Commissie José Barrosso hadden op 28 februari in Dublin een ontmoeting met de Ierse prime minister Enda Kenny. Doel van het bezoek was de kloof tussen de Raad en het Europees Parlement ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) te overbruggen. Het Ierse presidentschap wil de onderhandelingen voor het einde van juni 2013 tot een succesvol einde brengen.

Europarlementariërs vinden de betalingsplafonds te laag; en het verschil tussen de reeds betaalde en de toegezegde fondsen te groot. De Europese liberale fractie ALDE heeft op 27 februari het standpunt ingenomen dat het Europees Parlement geen zeggenschap heeft over de uitgaveplafonds binnen het Meerjarig Financieel Kader. ALDE gaat zich inzetten op een herverdeling van de fondsen binnen de gestelde plafonds: ze willen dat er meer geld gaat naar onderzoek, innovatie, infrastructuur en concurrentiekracht. Guy Verhofstadt wil halverwege de komende periode een herziening van het MFK. Ook ziet ALDE graag meer budgettaire flexibiliteit, zodat het mogelijk is ongebruikte fondsen binnen de begroting te verschuiven. Budget Commissaris Janusz Lewandowski heeft zich achter het Europees Parlement geschaard ten opzichte van het MFK. Hij is van mening dat de tekorten op de begroting voor 2013 opgelost moeten zijn voor dat het volgende MFK begin volgend jaar van start gaat.

Indicatieve kalender

Maart: Het Europees Parlement neemt door middel van een resolutie een standpunt in over de te volgen procedures, en zet de lijnen uit voor de onderhandelingen met de Raad.

April: Als alle voorwaarden van het Europees Parlement zijn ingewilligd kunnen de onderhandelingen in mei beginnen. De Commissie presenteert in mei ook voorstellen met betrekking tot het jaarlijkse budget voor 2014.

Juni: Zowel het Europees Parlement als het Iers voorzitterschap hopen dat in juni de onderhandelingen zijn afgerond.

Juli-September: Wettelijke voorstellen afgerond (landbouw, cohesiebeleid, individuele programma’s).

Door:

Milos Labovic, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron en meer informatie:

Europolitics, ‘Cohesion policy 2014-20: National Allocations’, 25-2-2013
Meerjarig Financieel Kader