Nederland erkent grensoverschrijdende beroepskwalificaties

Europese burgers die hun beroepskwalificaties in een andere EU-lidstaat hebben behaald, krijgen toegang tot hetzelfde gereglementeerde beroep in Nederland. Hiertoe heeft de Eerste Kamer op 1 december jl. een wetsvoorstel aangenomen. Ook bij het uitoefenen van het beroep krijgen de Europese burgers dezelfde rechten als Nederlandse burgers.

Europese richtlijn

Met het wetsvoorstel wordt EU richtlijn 2013/55 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Deze richtlijn beoogt de werking van EU richtlijn 2005/36 te verbeteren, waardoor het makkelijker wordt bepaalde gekwalificeerde beroepen in andere EU-lidstaten uit te oefenen. De huidige procedures voor het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties worden vereenvoudigd. De richtlijn voorziet tevens in het invoeren van een Europese beroepskaart en de minimale opleidingsvereisten worden vernieuwd.

Gereglementeerd beroep

Richtlijn 2013/55 is van toepassing op EU-burgers die een ‘gereglementeerd beroep’ willen uitoefenen in een andere lidstaat dan die waar zij hun beroepskwalificaties hebben verworven. Een gereglementeerd beroep is bijvoorbeeld dat van verpleegkundige. Dat betekent dat dit beroep alleen mag worden uitgeoefend na het behalen van een nationaal diploma en de toegang tot dit beroep is wettelijk geregeld. De Richtlijn stelt dat diploma’s die toegang bieden tot gereglementeerde beroepen in een bepaalde Europese lidstaat, ook toegang geven tot de overeenkomende gereglementeerde beroepen in andere lidstaten.

Voordelen erkenning beroepskwalificaties

Doormiddel van de implementatie van deze richtlijn in het wetsvoorstel, is grensoverschrijdende arbeid gemakkelijker geworden. Eenvoudige en snellere erkenning van beroepskwalificaties binnen de EU kan voor decentrale overheden meerdere voordelen opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er bij de overheid of in de betreffende regio een toenemende vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten ontstaat.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Eerste Kamer der Staten-Generaal

Meer informatie:

Vrij verkeer, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Richtlijn (EU) 2013/55, Europese Parlement en Europese Raad
Persbericht, Europese Commissie