Nederland gaat voor toekomstbestendig Europees cohesiebeleid

6 juni 2017

“Europese fondsen hebben het potentieel om investeringen in de regio te mobiliseren en daarmee banen en groei te creëren. Cohesiebeleid moet daarom de ruimte krijgen om een daadwerkelijk succesvol instrument voor hervorming te zijn”, aldus Michiel Rijsberman, gedeputeerde van Provincie Flevoland en HNP-bestuurder. Rijsberman overhandigde op 24 mei 2017 het gezamenlijk paper van de Nederlandse overheden over de hervorming van ESI-fondsen aan Eurocommissaris voor Regionaal beleid Corina Crețu.

Standpunt Nederland cohesiebeleid

De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden willen meer synergie en vereenvoudiging in het toekomstig Europees cohesiebeleid. Deze standpunten over de toekomst van Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) na 2020 staan in de gezamenlijke positie die in maart 2017 is aangenomen. Deze gezamenlijke positie is de uitkomst van intensieve samenwerking tussen het Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, G4 en G32. Het is voor het eerst dat Rijk en decentrale overheden op dit onderwerp tot een gezamenlijk standpunt komen. Eurocommissaris Crețu nam het paper in ontvangst en prees de Nederlandse inzet en samenwerking.

Nederlands-Duitse alliantie

Als het gaat om Europees investeringsbeleid zijn Nederland en Duitsland belangrijke partners. Tijdens de lunchbijeenkomst bij het HNP op 24 mei sloegen de twee lidstaten op regionaal niveau dan ook de handen ineen. Michael Schneider, staatssecretaris van de deelstaat Saksen-Anhalt en rapporteur in het Comité van de Regio’s overhandigde de positie van de Duitse Länder aan Eurocommissaris Crețu. Volgens Schneider is er in deze hervormingsperiode ongekend veel interesse voor de toekomst van cohesiebeleid. “Veel lidstaten zijn op zoek naar allianties en publiciteit, allen zetten in op sterk en ambitieus cohesiebeleid.” Ook de Duitse deelstaten onderstrepen het belang van vereenvoudiging, de muur van administratieve lasten en bureaucratie moet volgens Schneider doorbroken worden.

Commissaris Crețu over cohesiebeleid

“Het is tijd om te hervormen, maar we willen geen revolutie”, aldus Commissaris Crețu. Het bestaande cohesiebeleid moet beter worden, evolueren, met meer nadruk op strategie en innovatie. Crețu zegt te werken aan de verdere ontwikkeling van slimme specialisatiestrategieën en excellentie. Hiervoor trekt zij samen op met zowel Vicepresident Katainen, verantwoordelijk voor EFSI, als Commissaris Moedas, met Horizon2020 in portefeuille. Tijdens de bijeenkomst benadrukte Crețu tevens dat zij zich hard maakt voor uniforme regels, a single set of rules, bij de ESI-fondsen.

Communicatie

De sleutel tot beter cohesiebeleid met meer draagvlak is succesvolle communicatie. Europese burgers zijn zich te weinig bewust van de positieve effecten van Europees geld. Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër namens het CDA, riep daarom de aanwezigen op hun stem te laten horen. “Communicatie moet vanuit de samenleving komen; bottom-up. Zoek de burgers daadwerkelijk op en zorg ervoor dat goede praktijkvoorbeelden in beeld worden gebracht en publiciteit krijgen.” De Europese Commissie is reeds gestart met een communicatiecampagne genaamd Europa in mijn regio. Deze website maakt inzichtelijk welke projecten in je omgeving worden gefinancierd met Europese middelen. Het Nederlandse Europa om de hoek heeft zo’n zelfde functie.

Investeringstekort

Cohesiebeleid is een van de grootste investeringsinstrumenten in de EU en is essentieel bij de aanpak van het investeringstekort waar de EU al geruime tijd mee geconfronteerd wordt. Europees cohesiebeleid is dan ook bepalend voor de toekomst van de EU. Deze belangrijke boodschap wordt onderstreept door de Nederlands-Duitse samenwerking. Wouter Nachtergaele, vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, was tevens aanwezig en presenteerde de Belgische visie op de toekomst van de ESI-fondsen. België heeft nog geen officieel position paper, wel is duidelijk dat Vlaanderen op eenzelfde lijn zit als Duitsland en Nederland.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Gezamenlijk standpunt Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden over hervorming ESI-fondsen
Bundesrat besluit over MFK en toekomst cohesiebeleid
De toekomst van cohesiebeleid na 2020, rapport Comité van de Regio’s Michael Schneider
Financiële regels van toepassing op het begrotingsbeleid van de EU, rapport CvdR Michiel Rijsberman