Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door: en


Nederland krijgt dit jaar € 23 miljoen aan Europese subsidies voor infrastructuur. Het geld is onder andere bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen langs de snelweg en grote fietsenstallingen in de steden. Het doel van de Europese subsidies voor infrastructuur is om binnen de EU een geharmoniseerd vervoersnetwerk te ontwikkelen.

Verdeling

Van de € 23 miljoen die Nederland dit jaar krijgt is € 4 miljoen bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen naast de snelwegen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen kan het geld goed worden gebruikt. Met name langs de snelwegen die van en naar de Rotterdamse haven leiden is er behoefte aan voldoende langparkeerplaatsen voor vrachtwagens. De parkeerplaatsen zullen worden aangesloten op een systeem dat digitaal real-time inzicht geeft in beschikbare plekken.
Ook kan er € 10 miljoen worden geïnvesteerd in de verbetering van de overslag van goederen op het spoor en in de binnenvaart. Dat geld gaat naar de terminal van Rotterdam World Gateway, het Rail Service Center aan de Eemhaven en Havenbedrijf Moerdijk.
Verder wordt er € 3 miljoen uitgetrokken om 75.000 fietsparkeerplekken te bouwen in de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De subsidie draagt bij aan een groter actieplan waarmee 150.000 fietsparkeerplekken bij 47 Nederlandse treinstations komen.

TEN-T

Het doel van de Europese infrastructuursubsidies is om de totstandkoming en ontwikkeling van een Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T) te bevorderen. Lidstaten hebben in het EU-Werkingsverdrag afgesproken om te streven naar een goede aansluiting tussen nationale netwerken op het gebied van vervoers, telecommunicatie- en energie-infrastructuur. Het vervoersnetwerk valt onder het TEN-T-beleid, dat nationale netwerken moet omvormen tot één Europees netwerk zonder het milieu aan te tasten.

Bron:

Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten, Rijksoverheid (link verwijderd)

Meer informatie

Vervoer, Kenniscentrum Europa Decentraal
Vervoersnetwerken TEN-T, Kenniscentrum Europa Decentraal
Advies over stroomlijnen implementatie TEN-T netwerk aangenomen in Europees Comité van de Regio’s, Kenniscentrum Europa Decentraal
Gedeputeerde Michiel Scheffer: What after Brexit? Wir lieben Deutschland!, interview Kenniscentrum Europa Decentraal