Nederland loopt vooruit op aanpassing detacheringsregels

De uitvoering van de Europese detacheringsregels gaat mogelijk beter worden. Ook de Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de wet waarmee de handhaving van de Europese detacheringsregels verbeterd moet worden. Daarnaast wordt de Wet werk en zekerheid aangepast om problemen met seizoenswerk aan te pakken.

Meldplicht buitenlandse bedrijven

De nieuwe wet verplicht buitenlandse bedrijven die in Nederland aan de slag gaan om aan een meldplicht te voldoen. Buitenlandse bedrijven moeten melden welke medewerkers in Nederland werken en voor hoe lang. Door deze plicht kan de controle door de inspectiedienst SZW op het naleven van de arbeidsvoorwaarden verbeteren.

Wet werk en zekerheid

Tevens wordt de Wet werk en zekerheid (Wwz) gewijzigd met de aanname van de wet. Voor bedrijven die werken met veel seizoenarbeiders, gaan soepelere eisen gelden. In de Wwz is bepaald dat bedrijven tijdelijke werknemers na twee jaarcontracten minstens een half jaar niet meer mogen inhuren. Voor seizoenarbeiders wordt die periode verkort naar drie maanden.

Europese detacheringsregels

Vanuit Europa wordt tegelijkertijd getracht om de detacheringsregels an sich te wijzigen. Deze gaan nog verder dan de wet die de Eerste Kamer heeft afgehamerd. Het idee achter de wijzigingen is dat inspectiediensten uit de EU-lidstaten meer gegevens moeten uitwisselen. Daardoor moet het gemakkelijker worden om boetes over de grens te innen. Consensus hierover is nog altijd niet bereikt, elf Europese landen trokken al een gele kaart tegen die plannen.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies