Nederland moet meer doen om luchtkwaliteit te verbeteren

11 september 2017Klimaat Vervoer

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat per direct actie moet ondernemen tegen luchtvervuiling. Dit is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie. Uit een eerder evaluatierapport van de Europese Commissie bleek reeds dat de Nederlandse luchtkwaliteit niet in lijn is met EU-milieuregels.

Actieplan

De rechtbank heeft bepaald dat de Rijksoverheid binnen twee weken moet beginnen met het opstellen van een plan om overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide uitstoot te verminderen. Tevens moet er een lijst komen van alle locaties waar de norm overschreden wordt. Het huidige Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is volgens de rechter nog te vaag en bevat geen concrete maatregelen om de lucht op korte termijn schoner te krijgen.

Snelwegen

Milieudefensie reageert opgetogen. “Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht”, zegt Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie. De belangrijkste knelpunten op het gebied van luchtvervuiling in Nederland zijn drukke snelwegen, wegen in steden en intensieve veehouderij. Welke concrete maatregelen uit dit besluit voortkomen is nog onduidelijk. Volgens Knol worden op korte termijn aanpassingen gedaan aan de maximumsnelheid op de snelweg. Deze wordt zo mogelijk terug geschroefd waar het nu 130 kilometer per uur is. Op de lange termijn kunnen er milieuzones worden ingevoerd in de binnensteden.

Andere lidstaten

Eerder dwongen milieuorganisaties in Groot-Brittannië en Duitsland via de rechter een actiever beleid tegen luchtvervuiling af. Het gaat om de naleving van harde Europese richtlijnen die al jaren geleden zijn vastgesteld. Vorig jaar bereikten lidstaten en het Europees Parlement nog een akkoord over verdere aanscherping van nationale uitstootplafonds. Ook lokale overheden nemen onder druk van juridische procedures stappen om de lucht schoner te maken. Zo willen diverse grote Europese steden, waaronder Parijs, Madrid en Athene, dieselauto’s binnen enkele jaren verbannen uit de binnenstad.

Maatregelen

Staatssecretaris Dijksma zegt dat het kabinet de rechterlijke uitspraak opvolgt. Dijksma gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de komende twee weken vragen alle plekken in Nederland in kaart te brengen die nog niet aan de normen voldoen. De staatssecretaris gaat vervolgens met provincies en gemeenten in overleg over concrete maatregelen. “We willen maatwerk leveren en effectief zijn; fijnstofproblemen die voortkomen uit de veehouderij in Brabant vragen om een andere reactie dan overlast van oude diesels in de steden in de Randstad.”

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nieuwsbericht “Hoe kan Nederland de luchtkwaliteit eigenlijk verbeteren?”, NOS
Nieuwsbericht “Rechter: staat moet per direct actie ondernemen tegen luchtvervuiling”, NOS

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Nederlandse lucht- en waterkwaliteit niet in lijn met EU-milieuregels’, HNP
Nieuwsbericht ‘Luchtkwaliteit moet beter: nieuwe normen voor belangrijkste vervuilers’,  HNP
Luchtkwaliteit, Europa decentraal