Nederland moet pleiten voor gemeenschappelijk Europees energiebeleid

7 april 2014Klimaat

Bernard Wientjes, voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW, vindt dat Nederland in Brussel moet pleiten voor een gemeenschappelijk Europees energiebeleid. Hiermee moet de afhankelijkheid van Russisch gas verminderen, dit zei hij afgelopen maandag 31 maart.

Omdat Europa voor zijn energievoorziening voor een groot gedeelte afhankelijk is van olie en gas uit Rusland, is het moeilijk om een kritische positie tegen dat land in te nemen. Dit bleek ook tijdens de annexatie van de Krim door Rusland de afgelopen maand. Ook Obama zei vorige week in Brussel dat de EU-landen hun afhankelijkheid van Russische energie moeten verminderen.
Wientjes pleit voor het koppelen van de energienetwerken van ‘Portugal tot Zweden’. Vanwege de aardgasproductie en belangrijke oliehaven zou Nederland volgens hem een zeer geschikte kandidaat zijn om hier het voortouw in te nemen.

Energie- en klimaatbeleid 2030

Onlangs publiceerde de Europese Commissie het kader voor energie- en klimaatbeleid 2030. In grote lijnen stelt de Commissie voor dat in 2030 de broeikasgasemissies op europees niveau met 40% moeten zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Hiernaast moet minimaal 27% van de energie productie op EU niveau uit hernieuwbare bronnen komen. Voorlopig bevat het kader geen verplichting tot meer energiebesparing na 2020. Eerst wil de Commissie de resultaten van de huidige EU besparingsrichtlijn evalueren, die pas kort geleden is aangenomen en doorloopt tot 2020.

Standpunt provincies

De provincies (IPO) hebben ook een standpunt ingenomen. Zij zijn het in grote lijnen eens met het Nederlandse standpunt, wijzen op de noodzaak van overleg tussen partijen van het Energieakkoord en regionaal overleg tussen lidstaten over hernieuwbare energie en verwelkomen bovendien de discussie over doelen op het gebied van energiebesparing, geëist door het Europees Parlement.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

EuropaNU, ‘Werkgeversvoorzitter pleit voor Europees energiebeleid‘, 31-3-’14

Meer informatie:

Europese Commissie, 2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy, 22-01-2014
IPO, ‘Standpunt provincies “Europees Klimaat en Energie 2030” – voorstellen’, 11-2-2014
Europese Ster, ‘EU stelt beslissing Klimaat- en Enegrie doelen uit’, 31-3-‘14
Europese Ster, ‘Provincies wijzen op noodzaak regionaal overleg over hernieuwbare energie’, 24-2-‘14