Nederland op vierde plek van Europese innovatieve koplopers

26 juni 2017Aanbesteden

Uit het European Innovation Scoreboard (EIS) van de Europese Commissie blijkt dat Nederland op de vierde plaats staat voor innovatieve koploper van Europa. Vorig jaar behaalde Nederland nog de vijfde plek. Het scoreboard meet op 27 indicatoren de innovatiekracht van de Europese landen. Nederland vormt samen met Denemarken, Duitsland, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk de kopgroep. Nederland scoort goed op terreinen als: wetenschappelijk onderzoek, innovatieve samenwerking, intellectueel eigendom en innoverende mkb’s.

European Innovation Scoreboard

Het EIS vergelijkt jaarlijks de onderzoek- en innovatieprestaties van de lidstaten van de EU en derde landen. Dit jaar is het meetkader aangepast, door ontwikkelingen in de beleidsprioriteiten, de economische theorie en de beschikbaarheid van gegevens. Het meetkader bestaat uit tien dimensies – een nieuwe dimensie is de innovatievriendelijke omgeving. De Europese Commissie kijkt bij het opstellen van de lijst naar de voor innovatie benodigde randvoorwaarden in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Er wordt in totaal op 27 indicatoren getoetst. Daarnaast analyseert het rapport de sterktes en zwaktes van innovatiesystemen, waardoor lidstaten tevens inzicht krijgen in verbetermogelijkheden.

EU-gemiddelde

Het EIS beoordeelt de Europese landen op 27 indicatoren, zoals: de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, investeringen, digitalisering, kwaliteit van studies en publiek-private samenwerking. De categorie investeringen brengt publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie in kaart en omvat twee dimensies: financiën en steun en bedrijfsinvesteringen.

Uit alle 27 indicatoren rolt een Europees gemiddelde. Landen die als koplopers in de innovatie worden bestempeld zijn landen die minimaal 20% boven het Europese gemiddelde uitkomen. Nederland behaalde voor het jaar 2016 de vierde plek, met ongeveer 29% boven het Europese gemiddelde. Voor de eerste keer werd met de EIS een vergelijking gemaakt tussen de innovatieprestaties over een langere periode. In 2010 scoorde Nederland nog 19,1% meer dan het Europees gemiddelde, in 2016 was dit 29,5% meer, in de periode steeg Nederland dus met 10,4%.

Nederland als innovatieleider

Nederland scoort goed op het EIS bij de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers in Nederland werken veel samen met hun buitenlandse partners. Ook wordt er vaak verwezen naar Nederlands onderzoek. Nederland wordt samen met Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk het meeste geciteerd in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij scoort Nederland goed op het terrein van innovatieve samenwerking. Nederland scoorde ‘excellent’ op het vlak van publiek-private samenwerking, namelijk zo’n 45,3% boven het Europese gemiddelde.

Bronnen:

Nederland innovatieleider, persbericht RVO
Netherlands country profile, Europese Commissie

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal