Nederland reageert op best practices voor de detailhandel

4 juni 2018

Vorige week heeft de Nederlandse regering een BNC-fiche gepubliceerd met betrekking tot Europese detailhandel naar aanleiding van de mededeling daarover van de Europese Commissie van 19 april 2018. In deze mededeling presenteerde de Commissie best practices om de detailhandel in de Europese economie te optimaliseren.

Europese mededeling

De Commissie publiceerde in april een reeks best practices om de EU-lidstaten te helpen offline detailhandel in Europa opener, beter geïntegreerd en concurrerender te maken. Deze verbeteringen zijn opgenomen in de mededeling Een Europese detailhandel die past bij de 21e eeuw. Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse regering nu een BNC-fiche gepubliceerd. Fiches zijn korte samenvattingen van nieuwe (beleids)voorstellen van de Commissie, waarbij aandacht uitgaat naar de gevolgen hiervan voor de Nederlandse (beleids)praktijk.

De retailsector heeft volgens de Commissie vaak te maken met tal van beperkingen, zoals regels omtrent vestigingsbeleid en operationele beperkingen. Om deze beperkingen weg te kunnen nemen noemt de Commissie een drietal gebieden waarin lidstaten verbeteringen kunnen doorvoeren:

  • eenvoudigere vestiging van detailhandelszaken (door betere naleving Dienstenrichtlijn);
  • minder beperkingen van dagelijkse transacties van winkels (door het volgen van de best practices);
  • nieuwe benaderingen om de vitaliteit van stadscentra te bevorderen (aan de hand van een gepubliceerde gids).

Restrictiviteitsindicator voor de detailhandel

De Commissie heeft ook een zogeheten Retail Restriveness Indicator gepubliceerd. Deze restrictiviteitsindicator voor de detailhandel geeft inzicht in de toestand van de detailhandel in de verschillende lidstaten. Hoe strenger de eisen voor detailhandel in een lidstaat, hoe hoger de score in deze restrictiviteitsindicator. Nederland scoort gemiddeld op deze restrictiveness indicator (2.21 ten opzichte van het Europese gemiddelde van 1.98). De restrictiveness indicator is onderverdeeld in de beoordeling van eisen die zien op vestiging en eisen die zien op bedrijfsvoering. Nederland scoort gemiddeld als het gaat om regels voor de vestiging van retailbedrijven. Nederland scoort daarentegen lager op het gebied van regels die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. De achterliggende redenen voor deze score geeft de Commissie overigens niet. De Rijksoverheid heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met de Commissie.

Nederlandse positie

De Nederlandse regering is in beginsel positief over de mededeling van de Commissie. Het delen van best practices kan volgens de overheid een behulpzaam instrument zijn voor het verbeteren van de interne markt voor diensten. Daarnaast deelt de Rijksoverheid de strenge toepassing van de proportionaliteitstoets, maar betwijfelt echter de conclusie van de Commissie dat winkelopeningstijden niet onder de Dienstenrichtlijn vallen. De Nederlandse overheid overlegt momenteel met de Commissie over de uitleg van de uitspraak Visser Vastgoed Beleggingen (C-31/16), zo wordt in het fiche gesteld. De nadere analyse van de betekenis van de uitspraak wordt naar verwachting nog voor de zomer met de Tweede Kamer gedeeld.

Door:

Mirthe Mulders en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

Fiche 3: Mededeling Een Europese detailhandel die past bij de 21e eeuw, Rijksoverheid

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Vrijheid van vestiging, Europa decentraal
Een Europese detailhandel die past bij de 21e eeuw, mededeling Europese Commissie
De Europese detailhandel concurrerender maken, persbericht Europese Commissie
Belangrijke uitspraak EU-hof over de Dienstenrichtlijn in twee Nederlandse zaken, nieuwsbericht Europa decentraal