Nederland vecht Duitse tolheffing aan bij het Europees Hof van Justitie

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het Europees Hof van Justitie is aangespannen tegen de Duitse plannen voor een tolvignet voor personenauto’s vanaf 2019. De geplande tol-invoering rekent een hogere prijs voor buitenlanders, aangezien Duitse automobilisten voor de hogere prijs van het vignet gecompenseerd worden. Wanneer de tolheffing wordt ingevoerd zullen vooral de grensregio’s hier hinder van ondervinden

Positie Nederland en Oostenrijk

Het Nederlandse kabinet sluit zich aan bij Oostenrijk. Het kabinet vindt dat de Duitse tolplannen discriminerend en in strijd zijn met de Europese beginselen van vrij verkeer. Het tolvignet levert volgens Nederland ook een extra barrière op voor het verkeer in de grensstreken. Dit is niet wenselijk in het kader van grensoverschrijdende samenwerking.

Duitse tolheffing

De Duitse tolplannen houden in dat in Duitsland geregistreerde voertuigen de uitgaven voor het tolvignet volledig, of zelfs meer dan dat, terug krijgen via een verlaging van de wegenbelasting. Hiermee betalen feitelijk alleen bestuurders van personenvoertuigen met een buitenlands kenteken tol in Duitsland. Voor buitenlanders komen er verschillende tarieven, afhankelijk van hoelang ze in Duitsland willen rijden.

Consequenties Duitse tolheffing

Uit onderzoek dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Nederlandse automobilisten op jaarbasis tussen de € 60 miljoen en € 100 miljoen kwijt zijn aan Duitse tol. Veertig procent van deze kosten komen voor rekening van de inwoners en bedrijven in de Nederlandse grensgemeenten.

Uitspraak Hof van Justitie

Oostenrijk heeft in oktober 2017 de zaak aangespannen bij het Hof. Nederland zal het officiële verzoek om zich aan te sluiten bij Oostenrijk binnenkort naar het Hof versturen. Een uitspraak van het Hof wordt niet eerder dan in 2019 verwacht.

Door:

Fenna Eerenberg en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Nederland sluit zich aan bij Oostenrijk in EU-Hofzaak tegen Duitse tol, nieuwsbericht Expertisecentrum Europees Recht (ministerie van Buitenlandse Zaken)

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Wat is GROS?, Europa decentraal
Commissie wederom akkoord met Duitse tolheffing, nieuwsbericht Europa decentraal
Europees Parlement: Duitse tolheffing schendt alsnog Europese non-discriminatieregels, nieuwsbericht Europa decentraal
Opnieuw stampei over Duitse tolwegen, nieuwsbericht Europa decentraal
Overeenkomst gesloten omtrent Duitse snelwegentol, nieuwsbericht Europa decentraal
Grenseffectentoets Duitse tol, rapport Rijksoverheid
Vervolgstappen en ontwikkelingen inzake Duitse tolvignet voor personenvoertuigen en campers, kamerbrief 13 december 2017