Nederland ver van 2020 doel duurzame energie

17 maart 2014Klimaat

Op maandag 10 maart publiceerde het Europees statistiek bureau Eurostat cijfers waaruit blijkt dat Nederland samen met Groot-Brittannië, Frankrijk en Malta in 2012 binnen de Europese Unie het verst verwijderd is van het streefpercentage voor duurzame energie per 2020.

Om precies te zijn kwam van het totale energieverbruik in Nederland in 2012 4,5 procent uit duurzame bronnen zoals de zon, wind of biomassa. In totaal was het aandeel duurzame energie in de totale energieconsumptie in de 28 EU-landen 14,1 procent, vergeleken met 8,3 procent in 2004, het eerste jaar waarin deze gegevens beschikbaar waren. Doel is dat in de EU in 2020 20 procent van het energiegebruik duurzaam is.

Doelstelling bereikt

Drie Europese lidstaten hebben de 20% doelstelling voor 2020 al bereikt. Estland was de eerste in 2011, in 2012 kwamen Zweden en Bulgarije daarbij.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Nu.nl, ‘Nederland in achterhoede duurzame energie’, 10-3-‘14

Meer informatie:

Eurostat
Eurostat newsrelease, ‘Share of renewables in energy consumption up to 14% in 2012’, 10-2-‘14