Nederland voldoet binnenkort aan regels EU-beroepskwalificaties

Nederland zal dit najaar volledig voldoen aan de Europese regels omtrent de erkenning van beroepskwalificaties. Zo stelt minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nederland heeft de richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties niet tijdig geïmplementeerd in lagere regelgeving, en is daarom door de Europese Commissie in gebreke gesteld.

Implementatie richtlijn

In een brief aan de Tweede Kamer legt de minister uit waarom Nederland de Europese regels nog niet volledig heeft doorgevoerd. Richtlijn 2013/55, betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, is weliswaar tijdig omgezet in nationale wetgeving, voor wat betreft lagere regelgeving was dat niet het geval. De omvang en complexiteit van de richtlijn in combinatie met de benodigde uitvoeringshandelingen voor de implementatie worden hiervoor als redenen aangedragen.

Richtlijn 2013/55

Deze richtlijn beoogt de werking van EU richtlijn 2005/36 te verbeteren, waardoor het makkelijker wordt bepaalde gekwalificeerde beroepen in andere EU-lidstaten uit te oefenen. De procedures voor het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties zijn vereenvoudigd. De richtlijn voorziet tevens in het invoeren van een Europese beroepskaart en de minimale opleidingsvereisten worden vernieuwd.

Erkenning beroepskwalificaties

De nieuwe regels moeten EU-burgers die hun beroepskwalificaties in de ene lidstaat hebben behaald, toegang geven tot hetzelfde gereglementeerde beroep in een andere lidstaat. Hierdoor kunnen zij makkelijker werken in een andere lidstaat. Door een snellere en eenvoudigere onderlinge erkenning van beroepseisen zouden vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief, Tweede Kamer

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Richtlijn (EU) 2013/55, Europese Parlement en Europese Raad
Persbericht, Europese Commissie
Nieuwsbericht, Staatscourant