Nederland zet zich in voor transparantie EU

Tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie wil Nederland actief bijdragen aan meer transparantie in de besluitvorming van de EU. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken stuurde op 1 maart 2016 een brief om de Tweede Kamer te informeren over de initiatieven die hiertoe worden ondernomen. Meer transparantie kan bijdragen aan een groter draagvlak voor de EU.

Transparantie EU

De mate van openheid waarin de Europese Unie functioneert en de toegankelijkheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie kan veel beter, stelt Nederland. Als de EU transparanter is over haar besluitvorming, kan het vertrouwen in de EU groeien. Daarnaast moet het duidelijker zijn welke informatie openbaar is, stelt Koenders in zijn brief. Op deze manier zou het draagvlak voor de EU vergroot kunnen worden.

Echter, een transparante EU vraagt om een gezamenlijke inzet, zo stelt Koenders. Lidstaten en de Europese instellingen moeten samen werken om de transparantie te vergroten. In de Kamerbrief die Koenders op 1 maart 2016 naar de kamer verstuurde, noemde hij dan ook verschillende initiatieven om deze transparantie te vergroten.

Initiatieven Kamerbrief

De initiatieven werden verdeeld in vier categorieën, te weten:

  • Initiatieven van het Nederlandse Voorzitterschap;
  • Initiatieven gezamenlijk met de EU instellingen en lidstaten
  • Regelgevend kader
  • Specifieke beleidsterreinen.

De laatste drie categorieën richten zich bijvoorbeeld op de implementatie van het Interinstitutioneel Akkoord (zie nieuwsbericht in deze Europese Ster), de herziening van Eurowob, de transparantie van de Eurogroep en de transparantie op het beleidsterrein handel, zoals de aandacht voor het TTIP-verdrag.

Initiatieven van het Nederlands Voorzitterschap

De verbetering van de transparantie van de EU is volgens minister Koenders ook een duidelijk onderdeel van de Nederlandse inzet met betrekking tot het Nederlandse voorzitterschap. Dit blijkt ook uit verschillende initiatieven van het Nederlands Voorzitterschap zoals openheid van de financiën en openbaarheid van de agenda’s van bijvoorbeeld de Vertegenwoordiger bij het Politiek en Veiligheidscomité van de EU.

Initiatieven eerdere voorzitterschappen

Nederland is niet de enige voorzitter die transparantie van de EU belangrijk vindt. Onder het Luxemburgs voorzitterschap was men al bezig met het interinstitutioneel akkoord tussen de Europese instellingen. Dit akkoord zal waarschijnlijk onder het Nederlands voorzitterschap worden ondertekend en in werking treden.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over transparantie van de Europese Unie, Rijksoverheid

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Europese besluitvorming moet transparanter worden,’ Nederlands EU-voorzitterschap 2016
Vaststelling Europees recht en beleid Europa decentraal
Vereenvoudiging EU regelgeving Europa decentraal
Thema ‘Nederlands EU-Voorzitterschap,’ Europa decentraal
Better Regulation Europa decentraal