Nieuws

Publicatie: 6 april 2021

Door:


In het kader van de Europese Green Deal is vorige maand een nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie moet de EU maatschappelijk en economisch weerbaarder worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door klimaatverandering krijgt de EU onder andere te maken met teruglopende oogstopbrengst door toenemende droogte en oversterfte door extreme hitte. De nieuwe klimaatadaptatiestrategie streeft naar een slimmere, snellere en systematischere klimaatadaptatie en meer internationale aandacht voor het aanpassingsvermogen van landen en regio’s. Het past in het Fit for 55-werkprogramma van de Europese Commissie, wat moet bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55%.

Samenwerking Nederland en Duitsland

Klimaatverandering is bij uitstek een onderwerp dat zich niet aan nationale grenzen houdt. Ook decentrale overheden realiseren zich dat. De recente samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie tussen drie Nederlandse waterschappen en drie Duitse Kreise is hiervan een voorbeeld. Samen pakken Nederland en Duitsland de gevolgen van klimaatverandering over de grens aan, dat is de boodschap van de intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie.

Intentieverklaring

De intentieverklaring is geïnitieerd door het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat sinds 2012 regionale samenwerking op het gebied van waterbeheer stimuleert. De voorzitters van de Nederlandse Waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en de Duitse Kreise Borken, Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim hebben op 24 maart de intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie ondertekend en daarmee hun gemeenschappelijke wil tot samenwerking op dit gebied bevestigd. De droge, hete zomers van de afgelopen jaren hebben de waterautoriteiten immers zowel in Nederland als in Duitsland voor grote uitdagingen gesteld. De eerste plannen voor concrete uitvoeringsprojecten in de komende jaren zijn reeds gemaakt.

BRON

Gezamenlijke intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie ondertekend door Nederlandse dijkgraven en Duitse Landräte, Waterschap Rijn en IJssel

MEER INFORMATIE

Klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal