Nederlands EU-voorzitterschap: “Geen tijd voor nationale hobby’s”

14 december 2015

Tijdens de bijeenkomst op de Beierse Vertegenwoordiging in Brussel op 11 december sprak ambassadeur Pieter de Gooijer over de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016. Nederland zal zich volgens hem concentreren op de hoofdzaken, waarbij geen tijd is voor “nationale hobby’s”.

Ambassadeur De Gooijer, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, somde op welke uitdagingen het Nederlandse voorzitterschap te wachten staan het komende half jaar: Veiligheid, migratie, de Griekse crisis en het mogelijke Brexit. Volgens De Gooijer laat dit geen ruimte voor kleine initiatieven die een te rooskleurig beeld geven.

Veiligheid

Reinhold Bocklet, de vice-voorzitter van het Beierse Parlement, benoemde de huidige migratiestroom en de veiligheidssituatie na Parijs ook als grote uitdagingen voor de EU. “Het is een uitdaging voor het Nederlandse voorzitterschap, maar als één land het kan, dan is het Nederland.”

Ambassadeur De Gooijer probeerde de hoge verwachtingen te temperen: “We gaan voor ‘act normal, work hard.’”

De hoofdzaken

Naast de eerder genoemde uitdagingen, benoemde De Gooijer de volgende onderwerpen:

– Focus op subsidiariteit: Dat de EU acteert op gebieden waar de lidstaten dat niet alleen kunnen;
– Het stimuleren van innovatie, concurrentievermogen en duurzaamheid voor meer groei en banen;
– Betere Europese samenwerking en een dialoog met de burger;
– Het stimuleren van de economie door te investeren in een goed functionerende interne markt en een goed functionerende Economische en Monetaire Unie (EMU);
– Betere regelgeving en ook betere implementatie van de regels.

De uitdagingen

“De EU wordt gezien als het probleem, niet als de oplossing.” De Gooijer wil de communicatie richting de burger verbeteren. “De uitdagingen op het gebied van migratie en veiligheid kunnen we niet nationaal oplossen, dit moet in Europees verband.”

Migratie

De Gooijer ging uitgebreid in op de migratieproblematiek: “Zes EU-lidstaten, waaronder Duitsland en Nederland, nemen het merendeel van de instroom op zich. Dit roept de vraag op: delen wij dezelfde normen en waarden?” De Gooijer benadrukt dat het niet verwijtend bedoeld is, maar dat het laat zien dat we meer moeten doen om deze normen en waarden ook in andere EU-lidstaten te internaliseren. “Onze normen en waarden zijn gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. Solidariteit is echter wel een tweerichtingsverkeer.”

Bijeenkomst

De bijeenkomst was georganiseerd door de Hanns-Seidel-Stiftung en het Wilfried Martens Centre for European Studies.

Voorzitterschap

Van januari tot juli 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het is voor Nederland de twaalfde keer als voorzitter. Het voorzitterschap rouleert tussen de 28 lidstaten en wisselt elk half jaar.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Prioriteiten Nederlands EU-voorzitterschap bekend, Europese Ster
Nederlands voorzitterschap, wat betekent het voor u?, Europese Ster
Uitleg Het voorzitterschap van de Raad van de EU, Raad van de Europese Unie