Nederlands investeringsplan voor elektrische auto’s goedgekeurd door de Commissie

29 juli 2015Vervoer

De Europese Commissie heeft het Nederlandse plan om 33 miljoen euro uit te trekken voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elektrische auto’s goedgekeurd. Volgens de Europese Commissie is het plan in overeenstemming met de Europese staatssteunregels. Decentrale overheden kunnen aan de Nederlandse plannen bijdragen door bijvoorbeeld subsidies te verlenen aan investeerders.

Geen ongeoorloofde staatssteun

Volgens de Europese Commissie wordt de concurrentie op de Europese markt niet zodanig verstoord dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast is de Commissie vooral enthousiast over het plan omdat het bijdraagt aan de Europese doelen om in 2050 alleen nog maar elektrische personenauto’s te laten rijden in Europa. Dankzij een vermindering van CO2-uitstoot, luchtvervuiling en geluidshinder brengen elektrische auto’s veel voordelen voor de maatschappij, aldus de Commissie.

‘Green deal openbaar toegankelijke laadinfra’

De goedkeuring van de Commissie heeft betrekking op de Nederlandse regeling ’Green deal openbaar toegankelijke laadinfra’. Deze regeling biedt decentrale overheden de mogelijkheid om aan de steunregeling deel te nemen. De financiering voor de laadpalen is namelijk afkomstig van zowel de decentrale overheden als de Staat. Volgens de regeling dienen decentrale overheden particuliere investeringen aan te trekken om voor de steun van de Staat in aanmerking te komen. De exploitanten van de laadpalen worden geselecteerd door middel van aanbestedingsprocedures, waardoor het vereiste steunbedrag waarschijnlijk tot een minimum wordt beperkt.

Rol decentrale overheden

Decentrale overheden zullen nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het plan. Zo moet er gezocht worden naar slimme locaties voor de laadpalen, maar er moet ook al gekeken worden naar een toekomst waarin uitsluitend elektrische auto’s voorkomen. In het nieuwsbericht dat Europa decentraal onlangs heeft gewijd aan de Europese plannen om in 2050 alleen nog maar elektrische auto’s te

laten rijden, wordt dieper ingegaan op de rol van decentrale overheden omtrent elektrische auto’s.

Bron:

Europese Commissie

Door:

Jonneke Huijser en Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Nieuwsbericht, Europa decentraal
Vervoer en staatssteun, Europa decentraal
Vervoer en milieu, Europa decentraal
Vervoer 2050, Europa decentraal
Praktijkvraag type laadpaal, Europa decentraal