Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid en justitie over de grens. De prioriteiten komen overeen met die van de Europese Unie in bijvoorbeeld het beleid omtrent duurzame economische groei.

Benelux voorzitterschap

Vanuit het oogpunt van de Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) zijn verschillende samenwerkingsvormen belangrijk voor regionale samenwerking. Denk hierbij, naast de EU, aan de Benelux, de Euregio’s, de EGTS (de Europese groepering voor territoriale samenwerking) en bijvoorbeeld Eurode, waarin het Nederlandse Kerkrade en het Duitse Herzogenrath samen de Europastad Eurode vormen.

De Benelux is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen de landen België, Luxemburg en Nederland. Sinds het nieuwe Benelux verdrag van 2008 (inwerkingtreding 2012) zijn de kernthema’s:

  • een interne markt voor de Benelux en een economische unie;
  • duurzame ontwikkeling;
  • justitie en binnenlandse zaken.

Op 26 januari 2017 werd het nieuwe Gemeenschappelijke Werkprogramma 2017-2020 van de Benelux gepresenteerd. Deze gezamenlijke werkprogramma’s worden eens in de vier jaar gemaakt en worden vervolgens omgezet naar jaarplannen. Elk jaar is een ander land voorzitter, en voor het jaar 2017 is Nederland de voorzitter.

Duurzame economische groei

Nederland streeft ernaar om dit jaar maatregelen voor te stellen met betrekking tot de duurzame economische groei. Door bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen te gebruiken bij de versterking van de infrastructuur, tracht de Benelux de mobiliteit duurzaam te maken. Duurzame economische groei is ook een doel van de EU binnen de Europa 2020-strategie. Nederland beoogt het meest duurzame land van Europa te zijn voor 2020.

Veiligheid

In het kader van veiligheid gaat de nadruk liggen op de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals het bevechten van mensenhandel en motorbendes. Het Politieverdrag uit 2004, het Verdrag van Senningen, zal herzien worden. Grensoverschrijdende criminaliteit is een probleem voor justitiële overheden en politiekorpsen, maar ook voor de lokale overheden en politie. Daarom zal er meer aandacht komen voor de rol van lokale en regionale autoriteiten. Ook voor de EU is het bestrijden van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit een hoofdthema, belangrijke organisaties hiervoor zijn bijvoorbeeld Eurojust en Europol.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Eind 2015 werd Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid opgericht. In dit team zijn professionals en bestuurders uit de grensprovincies en –gemeenten, de VNG, de Euregio’s, MKB Nederland en het Rijk werkzaam. Maandag 30 januari werd het nieuwe Actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeid in ontvangst genomen door ministers Kamp en Plasterk. Dit plan omvat 40 nieuwe acties voor het vanzelfsprekender en makkelijker maken van het werken, studeren en ondernemen over de grens. De komst van dit nieuwe actieplan was onder andere aanleiding voor de gedeputeerden van de grensprovincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Overijssel om een open brief aan de ministers te versturen met de oproep grenswerkers een belastingvoordeel te verschaffen.

Door:

Tessa de Vries en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Benelux Unie stelt Gemeenschappelijk Werkprogramma en Jaarplan voor, Benelux

Meer informatie:

Jaarplan 2017, Benelux
Gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020, Benelux
Benelux Almanak 2011-2015, Benelux
GROS, Europa decentraal
Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal