Nederlands voorzitterschap, wat betekent het voor u?

Nederland is vanaf 1 januari, voor een periode van zes maanden, voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Hiervoor heeft Nederland een agenda vastgesteld met prioriteiten die voor gemeenten, provincies en waterschappen van groot belang zijn.

Wat houdt het voorzitterschap in?

Nederland is voor de twaalfde keer voorzitter van de Raad van de EU. Dit voorzitterschap houdt in dat Nederland een essentiële rol aanneemt bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Door middel van een agenda stelt het voorzittende land zijn eigen prioriteiten. Deze worden afgestemd met de twee lidstaten die, in dit geval, de periode erna voorzitter zijn. Zo kunnen er lange termijndoelen worden gesteld.

Wat is de Raad van de EU?

De Raad van de EU – met vanuit elke lidstaat één afgevaardigde minister – bespreekt en wijzigt wetsvoorstellen en keurt deze eventueel goed. De Raad coördineert het Europees beleid. De afspraken die zij maakt zijn bindend voor alle lidstaten. Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de wetgevende macht van de EU.

Welke prioriteiten stelt Nederland?

Het kabinet ziet graag dat de EU zich voornamelijk concentreert op terreinen waar zij verschil kan maken. Daarom richt Nederland zich, als voorzitter van de Raad van de EU, onder andere op een verbeterde werkwijze op EU-niveau: de Europese Agenda Stad (Urban Agenda) en het traject voor betere regelgeving van de Europese Commissie (Better Regulation).

Wat betekent het voorzitterschap voor uw gemeente, provincie of waterschap?

De Urban Agenda richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de Urban Agenda een initiatief om kennis te delen en EU regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden.

Better Regulation sluit hier nauw op aan. Het initiatief moet leiden tot vereenvoudiging, vermindering en verbetering van EU-regelgeving. Omdat Europese regelgeving op lokaal en regionaal niveau wordt uitgevoerd, is dit initiatief uiteraard erg relevant voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Wat doet Europa decentraal tijdens het voorzitterschap?

Gedurende het voorzitterschap verschijnt er maandelijks een speciale Europese Ster. De praktijkvraag van het themanummer sluit aan op onderwerpen die de revue passeren tijdens het voorzitterschap. Deze nummers bevatten ook een column, geschreven door beleidsbepalende EU kenners uit het binnenlands bestuur. Vanaf 11 januari is ook het themadossier over het Europees voorzitterschap op onze website te vinden.

Door:

Lycke van Leusden, Europa decentraal

Meer informatie:

Uitnodiging Werken met Europa Borrel (special guest: Nicolaas Beets), Europa decentraal
Urban Agenda, Europa decentraal
Better Regulation, Europa decentraal
Urban Agenda, Agenda Stad
Prioriteiten Nederlands EU-voorzitterschap bekend, Europese Ster
Nederlands EU-voorzitterschap: “Geen tijd voor nationale hobby’s”, Europese Ster