Nederlandse digitale overheid koploper binnen de EU

Nederland behoort tot de top drie meest gedigitaliseerde overheden binnen de Europese Unie. Op de eerste en tweede plaats staan respectievelijk Estland en Finland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie presenteerde over de voortgang van de digitalisering in Europa.

Verschillende categorieën:

In het kader van de Digital Single Market bracht de Europese Commissie een rapport uit, te weten: The Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Binnen de DESI 2017 was aandacht voor verschillende aspecten, namelijk:

  • connectiviteit (vaste breedband; mobiel breedband; snelheid; betaalbaarheid);
  • menselijk vermogen (human capacity) (basisvaardigheden en gebruik; geavanceerde vaardigheden en ontwikkeling);
  • gebruik van het internet (inhoud; communicatie; transacties);
  • de integratie van digitale technologie (zakelijke digitalisering; ecommerce);
  • digitale openbare diensten.

Nederland

Nederland behoort tot de top drie meest gedigitaliseerde overheden binnen de EU. Deze dimensie meet de digitalisering van de openbare diensten, gericht op e-overheid. Modernisering en digitalisering van de openbare diensten kan leiden tot een efficiënter openbaar bestuur, alsmede een betere dienstverlening voor de burger.

Open data

Volgens het onderzoek is Nederland goed in het verstrekken van openbare gegevens. Open data verwijst naar het idee dat bepaalde overheidsdata vrij beschikbaar voor gebruik en hergebruik zou moeten zijn. Deze data moet echter wel uit publieke middelen bekostigd zijn. Op de website van Europa decentraal leest u meer over open data.

In de zogeheten categorie connectiviteit behaalt Nederland zelfs de eerste plaats, gevolgd door Luxemburg en België. Nagenoeg alle Nederlandse huishouden kunnen beschikken over snelle breedbandtoegang (NGA) en de meeste breedbandgebruikers kiezen voor snelle verbindingen. Wanneer alle vijf categorieën samen worden genomen neemt Nederland de vierde plaats in. De eerste drie plekken zijn voor Denemarken, Finland en Zweden.

Bron:

The Digital Economy and Society Index (DESI) 2017, Europese Commisie

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

eOverheid, Europa decentraal
Digitale agenda, Europa decentraal
Privacy, themapagina Europa decentraal
Subsidies Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Zijn er voorbeelden van decentrale overheden die doelen van de digitale agenda uitvoerden?, praktijkvraag Europa decentraal