Nederlandse regio’s internationaal in schijnwerpers

17 oktober 2016

Van 10 t/m 13 oktober jl. vond in Brussel de jaarlijkse Europese week voor regio’s en steden (EUWRC) plaats. Ook de Nederlandse regio’s en steden grepen de kans om zich op verschillende onderwerpen te profileren als ondernemende en innovatieve regio’s en steden binnen de Europese top. Delegaties van lokale en regionale bestuurders en ambtenaren kwamen bijeen in Brussel voor een gerichte lobby en promotie van Nederlandse regio’s, provincies en gemeenten. Deze week bood goede mogelijkheden voor het creëren van nieuwe netwerken en sluiten van mooie deals.

Gastronomisch Brabant

Op maandagmiddag 10 oktober organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met Agrifood Capital en het ERIAFF netwerk een bijeenkomst over de opzet van het Slimme Specialisatie Platform voor Agrofood. Tijdens de bijeenkomst maakten diverse vertegenwoordigers van Europese regio’s afspraken voor verdere samenwerking. De middag werd, in de sfeer van het European region of Gastronomy initiatief, afgesloten met een proeverij van producten afkomstig uit diverse deelnemende regio’s.

24 uur van het Noorden

SNN-voorzitter René Paas gaf in Brussel het startschot voor de ’24 uur van het Noorden’. Hij gaf aan dat de regio Noord-Nederland veel in zijn mars heeft en dat dit veel vaker moet worden uitgedragen. Het programma van SNN richtte zich voornamelijk op innovatie. Luisteren en praten over innovaties is één ding. Voelen en beleven is nog beter. Dat laatste werd mogelijk in de innovatietour waar elf noordelijke innovatieve ondernemers hun allernieuwste uitvinding aan het publiek voorstelden.

Circulaire economie

Daarnaast hebben de drie noordelijke provincies op de tweede dag van de Europese week hun samenwerking op het gebied van de circulaire economie bekrachtigd met een intentieverklaring. Daarmee zetten zij de aanvraag voor de Innovation Deal kracht bij. Met deze Deal kunnen juridische barrières bij de ontwikkeling van de circulaire economie sneller worden aangepakt. De aanpak, ontwikkeld vanuit het bedrijfsleven verenigd in Circulair Friesland, wordt nu ook opgepakt in Groningen en Drenthe. Deze aanpak analyseert de grondstoffenstromen en koppelt dat aan oplossingen dwars door sectoren heen. Dit zijn sectoren die zich niet aan provinciegrenzen houden en een bepaalde omvang nodig hebben om succesvol te kunnen zijn. Vooral de samenwerking tussen de sectoren en de methodiek die hierbij gebruikt wordt, kan op grote belangstelling van de Europese Commissie rekenen. Over enkele maanden wordt bekend of de Europese Commissie met Noord-Nederland een Innovation Deal wil aangaan.

Innovatieprofiel Oost-Nederland

Provincie Gelderland en Overijssel presenteerden tijdens deze week hun innovatieprofiel, meer informatie daarover vindt u hier in deze Europese Ster.

Regio Randstad als proeftuin

Op woensdag 12 oktober organiseerde regio Randstad een bijeenkomst over hun potentieel als slimme regio. Tijdens het seminar speelt regio Randstad zich in de kijker als een belangrijke speler binnen de EU op het gebied van living labs. Regio Randstad profileert zich als een proeftuin voor duurzame economische groei. Het recent ondertekende Pact van Amsterdam, waarin afspraken zijn vastgelegd over een stedelijke agenda voor de EU, speelt hierin een belangrijke rol.

Living labs

Vertegenwoordigers van dit vijftal living labs lichtten hun project tijdens dit seminar toe:

Bij vele living labs blijkt dat de provinciale overheid wordt gezien als de speler die innovatie mogelijk moet maken. Het is van belang dat de lokale en regionale autoriteiten ruimte en zekerheid bieden voor experimenten zoals living labs. Tijdens het seminar wordt nadrukkelijk gezocht naar Europese partners om kennis en ervaringen uit te wisselen, en vervolgens samen met andere EU regio’s door te groeien.

6000 bezoekers uit heel Europa

De Europese week van regio’s en steden is een jaarlijks evenement in Brussel waar regionale en lokale overheden goede praktijkervaringen en kennis uitwisselen tijdens talloze seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten. Dit biedt de gelegenheid om meer te leren over Europees beleid en regelingen, om vervolgens beter te presteren in Europese trajecten. Het is tevens een kans om EU-beleidsmakers bewust te maken dat regio’s en steden nauw moeten worden berokken bij het beleidsvormingsproces. Ongeveer 6000 deelnemers uit alle EU-lidstaten waren aanwezig. Het thema van 2016 was ‘Regions and cities for sustainable and inclusive growth’.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, SNN
Nieuwsbericht, Regio Twente

Meer informatie:

Agrifood Capital
Regio Randstad
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN
Innovatieprofiel, Oost-Nederland