Nederlandse steden maken werk van de circulaire economie

16 januari 2017Milieubeleid

De transitie naar een circulaire economie kan in Nederland niet zonder steden, want juist daar komt vraag en aanbod van grondstoffen vaak samen. Om de circulaire economie in Nederland verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken hebben een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven de zogenoemde Citydeal ‘Circulaire Stad’ ondertekend. Half februari 2017 presenteren de partners een eerste ontwikkelplan.

Citydeal ‘Circulaire stad’

Een circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De citydeal Circulaire Stad is gesloten binnen het kader van het programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hier samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

De Citydeal ‘Circulaire Stad’ is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht. Daarnaast nemen Royal Haskoning DHV, Circle Economy, TNO en de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst deel aan de samenwerking.

Partijen om tafel

Eveline Jonkhoff, strategisch adviseur duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam: ‘Deze Citydeal helpt om alle partijen die aan de circulaire economie werken om tafel te krijgen. Van steden tot kennisinstellingen. Zo kunnen we samen sneller de stap maken richting een circulaire economie. Dat doen we onder meer door de zaken expliciet te bespreken. We hebben de komende twee jaar 5 doelen en een overall ambitie met elkaar afgesproken: om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen. Belangrijk is dat alle partijen met hun eigen aanpak hierbij aansluiting vinden.’

Ontwikkelplan

Voor de uitvoering van de citydeal is voor elk van de vijf doelen een werkgroep, bestaande uit drie typen partners, samengesteld. Deze gaan aan de slag om een routekaart te maken. In de tweede helft van februari worden die routekaarten gepresenteerd. Zo’n routekaart bevat een actuele stand van zaken en een planning voor de komende twee jaar. Dit moet resulteren in een compact uitvoeringsprogramma. Jonkhoff: ‘Hiermee gaan we dan aan de slag om ervoor te zorgen dat we onze overall ambitie en de bijbehorende doelen ook echt realiseren.’

Rijksbrede programma Circulaire Economie

De getekende citydeal is geheel in lijn met plannen van het Rijk. Het is namelijk de ambitie van de Rijksoverheid om van Nederland een duurzame en energie neutrale samenleving te maken, onder meer via het Rijksbrede programma Circulaire Economie. In een circulaire economie worden o.a. producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dit gaat niet ten koste van economische groei. De energie die voor productie en logistiek gebruikt wordt is duurzaam opgewekt, denk aan zonne- en windenergie.

Week van de Circulaire Economie 2017

Van 16 tot en met 24 januari 2017 organiseert Nederland Circulair! voor de tweede keer de Week van de Circulaire Economie. In deze week openen diverse organisaties die nu al slim en circulair ondernemen overal in Nederland hun deuren. Hier kun je je netwerk uitbreiden, ideeën opdoen, anderen inspireren en van elkaar leren. Voor meer informatie en het programma, zie hier.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Agenda Stad
Citydeal ‘Circulaire Economie’, Agenda Stad
Week van de Circulaire Economie, Nederland Circulair!

Meer informatie:

Rijksbreed programma Circulaire Economie
Agenda Stad