Neth-ER publiceert visiepaper EU-cohesiebeleid na 2020

Neth-ER (Netherlands House for Education and Research) heeft een visiepaper voor het Cohesiebeleid na 2020 gepubliceerd. Dit visiepaper vertegenwoordigt de gemeenschappelijke visie van de Nederlandse kennisinstellingen om regio’s te helpen hun krachten te bundelen in een geglobaliseerde economie en om kennis voorop te stellen.

Neth-ER visiepaper

De koepelorganisatie Neth-ER is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Op dinsdag 6 maart publiceerde Neth-ER een visiepaper over het EU-cohesiebeleid na 2020 om EU-instellingen en andere belanghebbenden te inspireren om samenwerking tussen regio’s en tussen ‘kennisactoren’ in deze regio’s te stimuleren.

Het visiepaper bevat drie sleutelprincipes waaraan Europa moet voldoen om een leidende rol te blijven spelen in het versterken van cohesie, innovatie en concurrentiekracht: (1) stimuleren van interregionale samenwerking; (2) investeren in menselijke innovatiecapaciteit; (3) valorisatie door innovatie te promoten.

Om innovatie en convergentie in Europa te stimuleren, zijn verdere investeringen in interregionale samenwerking nodig. Regio’s moeten worden aangemoedigd om hun krachten te bundelen en samen te werken in pan-Europese programma’s op basis van gedeelde specialisaties. Dit is een van de kernboodschappen van het visiepaper van Neth-ER over het cohesiebeleid na 2020. Neth-ER roept op tot een ‘kennis eerst’-beleid, waarbij onderwijs, onderzoek en innovatie een belangrijke rol spelen in alle EU-beleidsterreinen, inclusief regionaal beleid.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Vision paper for Cohesion Policy post-2020 ‘Knowledge First’, Neth-ER
Neth-ER: interregional cooperation key for knowledge-driven growth, nieuwsbericht Neth-ER

Meer informatie:

Comité van de Regio’s pleit voor versterken cohesiebeleid, Europa decentraal
Neth-ER