Nieuw CPV-factsheet

9 januari 2020Aanbesteden

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In dit hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van dit systeem.

Bekijk hier de Factsheet: Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes