Nieuw instrument energie-efficiëntie Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank heeft een nieuw financieel instrument genaamd ‘Slimme financiering voor slimme gebouwen’ goedgekeurd. Dit instrument is onderdeel van de implementatie van de afspraken uit het COP21 Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Doel van het instrument is om investeringen in energie-efficiëntieprojecten in woongebouwen aantrekkelijker te maken voor particuliere investeerders, door het gebruik van EU-subsidies als garantie.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) financiert projecten die bijdragen aan de uitvoering van EU-doelstellingen. Een van die doelstellingen is het steunen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Financiering

Het ‘slimme financiering voor slimme gebouwen’ instrument heeft als doel om tot 2020, samen met andere EU-initiatieven op het gebied van energie-efficiënte gebouwen, 10 miljard euro aan publieke en private financiering binnen te halen voor energie-efficiëntieprojecten. Geschat wordt dat dit een renovatiemarkt voor kleine bedrijven met een waarde van 120 miljard euro gaat opleveren. Bovendien worden 3,2 miljoen huishoudens uit de energiearmoede gehaald. Het instrument maakt naast private investeringen gebruik van publieke EU-financiering.

Reactie Europese Commissie

Eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, heeft gereageerd op de goedkeuring van het instrument “Ik verwelkom het besluit van de EIB-raad van harte. De bouw- en huizensector is goed voor 40% van het Europese energieverbruik, maar er is veel meer geld voor nodig, en dit initiatief zal de kloof helpen verkleinen. Het zal ook lokale banen creëren en energiearmoede verminderen door op een kosteneffectieve manier slim gebruik te maken van EU-middelen. Praktische oplossingen zoals deze ondersteunen sterk onze overgang naar een koolstofarme economie en helpen ons onze toezeggingen uit het COP21 Klimaatakkoord van Parijs te bereiken.”

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Smart finance for smart buildings: investing in energy efficiency in buildings, persbericht Europese Commissie
EIB backs EUR 6.5 billion energy, SME, transport and urban investment, persbericht Europese Investeringsbank

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Historisch akkoord bereikt tijdens klimaattop, nieuwsbericht Europa decentraal