Nieuw EU kennisplatform voor cohesiebeleid gelanceerd

30 maart 2015

Eurocommissaris Crețu heeft op 24 maart de pilot REGIO PEER2PEER gelanceerd. Met deze pilot wil de Europese Commissie een platform bieden waar ambtenaren die zich bezighouden met implementatie van EFRO en het Cohesiebeleid kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het platform is per 24 maart online. Geïnteresseerden die werken voor overheden of instituties die zich bezighouden met EFRO of het Cohesiebeleid kunnen zich online aanmelden als aanbiedende of vragende partij.

Vraag en aanbod

De pilot concentreert zich in eerste instantie op vraag vanuit Management Autoriteiten en controle-instellingen. Geïnteresseerden vanuit decentrale overheden kunnen zich aanmelden als expert voor de peer2peer expert database. “We hebben 18 maanden om het potentieel van dit programma te verkennen” zei Eurocommissaris Crețu tijdens de presentatie van het platform. In augustus 2016 zal een evaluatie volgen.

TAIEX

Het platform is geënt op de infrastructuur van TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument). TAIEX is een kennisplatform waar EU kandidaat-lidstaten en buurlanden terecht kunnen voor (Institutionele capaciteit) ondersteuning. In de database zitten zo’n 5000 experts.

Institutionele capaciteitsopbouw

Pascal Boijmans, hoofd van het competentiecentrum ‘Institutionele capaciteitsopbouw’ bij DG REGIO van de Europese Commissie, lichtte de pilot toe. “Institutionele capaciteit is de belangrijkste factor voor een succesvol cohesiebeleid.” Volgens Boijmans heeft de Europese Commissie een vraaganalyse uitgevoerd, waarbij 90% van de geïnterviewden bij de Management Autoriteiten aangaf geïnteresseerd te zijn in peer2peer learning. “De vraag kwam niet alleen uit de nieuwe lidstaten, maar ook uit de oude lidstaten zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk.”

Korte termijn assistentie

Boijmans benadrukte de meerwaarde van het PEER2PEER platform ten opzichte van de bestaande programma’s. “Peer 2 Peer concentreert zich op uitwisseling op de korte termijn.” Lazar Todorov, team leader van de TAIEX, Twinning en Institutionele capaciteitsopbouw unit bij DG NEAR (Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen), benadrukte ook de snelle levering van assistentie. “We richten ons op een reactieperiode van 6 tot 8 weken”.

Soorten van assistentie

Er zijn drie soorten van assistentie:
– Expert bezoeken: experts worden naar instituties in andere EU lidstaten gestuurd. Zo’n bezoek duurt 2 tot 5 dagen.
– Studiebezoeken: Medewerkers (max. drie) van de vragende partij worden naar een andere lidstaat gestuurd. Zo’n bezoek duurt 2 tot 5 dagen.
– Workshops: wordt georganiseerd bij de vragende partij. Zo’n workshop duurt max. 2 dagen.

Focus van kennisuitwisseling

In de EU houden zo’n 24.000 ambtenaren zich bezig met de implementatie van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds en het Cohesiebeleid.  “We willen optimaal gebruik maken van deze kennis” zei Eurocommissaris Crețu. Tijdens de presentatie van de pilot noemde Boijmans drie specifieke terreinen waar PEER2PEER voor ingezet kan worden:
– Programma management (zoals simplified cost options)
– Ex ante condities (zoals staatssteun)
– Thematische objectieven

Geen prioriteitencriteria?

De pilot loopt van maart 2015 tot augustus 2016. De verwachting is dat er 80 tot 100 uitwisselingen zullen plaatsvinden. In eerste instantie zal de Commissie niet met prioriteitencriteria gaan werken. Landen met een zwakke institutionele capaciteit worden echter aangemoedigd om gebruik te maken van dit platform. Het budget ligt rond de 500.000 euro en komt uit de portefeuille van DG REGIO.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Website TAIEX REGIO PEER 2 PEER, Europese Commissie