Nieuw Europees netwerk voor elektrisch vervoer

25 maart 2013Vervoer

In Brussel is op 19 maart jl. een nieuw platform gelanceerd voor de promotie van elektrisch vervoer. Elf bedrijven, koepelorganisaties en sectororganisaties hebben hun krachten gebundeld om allerlei vormen van elektrisch vervoer in de Europese Unie in een hogere versnelling te krijgen.

Joost van Gils, directielid Economie en Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant en tevens lid van Polis, kreeg in een paneldiscussie de gelegenheid om het beleid van regio’s en gemeenten op dit vlak toe te lichten. Polis is een Europees netwerk van regio’s en steden op het gebied van openbaar vervoer. Provincies en gemeenten in Nederland, waaronder de provincie Noord-Brabant, investeren fors in elektrisch vervoer en oplaadmogelijkheden voor diverse transportmiddelen. Van Gils zei te verwachten dat in 2020 de markt zelfstandig kan opereren, maar dat op dit moment overheidssteun nog wel essentieel is om schoner vervoer een kans te geven.

Ondanks sombere berichten uit andere Europese lidstaten, worden er volgens Van Gils in Nederland elk jaar meer elektrische wagens verkocht. Daarnaast rijden er in Nederland al 1 miljoen e-bikes rond. Niet alleen recreanten maken gebruik van de elektrische fietsen, ook het woon-werk verkeer verandert. Door het gebruiksgemak fietst een werknemer nu gemakkelijk een afstand van 20 kilometer van thuis naar het werk.

In het nieuwe Europese platform zitten naast de bv. koepel van Europese spoorwegen ook bedrijven als Nissan, Alstom. Een van de sprekers zei zich zorgen te maken over het feit dat Europa teveel achterover leunt. De noodzaak om over te schakelen naar een koolstofarme economie en nieuwe multimodale vervoersvormen lijkt niet overal aanwezig. Grote autofabrikanten als Volkswagen en Volvo kijken de kat uit de boom. Aan de andere kant benadrukte een spreker dat de focus van elektrisch vervoer breder dient te zijn dan de elektrische auto, want een groene file is ook een file.

Het platform zegt dat elektrisch vervoer de sleutel is om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op termijn tot een minimum te reduceren. Volgens de Duitse Europarlemantariër Gesine Meissner (ALDE) is het doel om elektrisch (multimodaal) vervoer aan te bieden van deur tot deur. Volgens haar kan hiermee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan groei en werkgelegenheid. Het platform verwijst naar het Witboek Transport van de Europese Commissie uit 2011, waaruit blijkt dat in de EU het transport voor 96 procent leunt op olie en olieproducten. In 2050 moet dat drastisch anders, als het aan de twaalf partijen ligt. Met de huidige technologie is het volgens hem ook mogelijk. Of die ambitie ook realistisch is, hangt mede af van de vraag of overheden over voldoende middelen kunnen beschikken om de noodzakelijke investeringen te realiseren.

Door:

Bert Schampers en Lieke van Alphen, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Platform for the electrification of surface transport
Polis
Witboek Transport