Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


Tijdens de 138e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s op 11-13 februari 2020 is de nieuwe mandaatperiode voor de komende vijf jaar (2020-2025) van start gegaan. Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie telt het Europees Comité van de Regio’s nog 329 vaste leden.

Nieuwe president

De Griekse Apostolos Tzitzikostas (EVP) werd tijdens de vergadering tot voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) gekozen. De gouverneur van Centraal-Macedonië in Griekenland zal de komende twee en een half jaar leiding geven aan het comité van lokale en regionale politici. Tijdens zijn eerste speech zei Tzitzikostas: “Mijn prioriteit is Europa dichter bij de mensen te brengen.”
Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PES) – president van de regionale regering van de Azoren, Portugal – werd door het comité gekozen als hun eerste vice-president. “Regio’s weten wat de EU nodig heeft om haar potentieel te vergroten, voor meer en betere banen, meer sociale en milieubescherming en de internationale rol van Europa in de wereld. Regio’s en gemeenten kunnen helpen het EU-doel te bereiken om niemand achter te laten,” aldus Alves Cordeiro in zijn eerste speech als eerste vice-president.

Nieuwe politieke fractie

Het Europees Comité van de Regio’s verwelkomde op 11 februari een nieuwe “groene” fractie. Omdat de groenen voorheen de drempel van 18 leden niet konden halen, moesten ze lid worden van de vijf bestaande politieke fracties of onafhankelijk zijn. De nieuwe fractie geeft aan graag goede relaties te onderhouden met de andere politieke groepen, maar wil ook druk uitoefenen op onder andere energietransitie en milieu.
De groene fractie telt twee Nederlandse leden: Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, en Ufuk Kâhya, wethouder in ’s Hertogenbosch.

Nederlandse benoemingen

Michiel Rijsberman (D66), gedeputeerde in Flevoland, is verkozen als vice-voorzitter en politiek coördinator van de commissie Territoriale Samenhang & EU-begroting (COTER) namens de Renew fractie. Eddy van Hijum (CDA), gedeputeerde in Overijssel, gaat aan de slag als coördinator Economische Zaken (ECON) voor de EVP fractie. Rob Jonkman (CU), wethouder in de gemeente Opsterland, wordt vice-voorzitter van de ECR fractie. Ufuk Kâhya (GL), wethouder in ’s Hertogensoch, wordt vice-voorzitter van de nieuwe groene fractie.

Geschiedenis Comité van de Regio’s

Ter ere van het 25-jarig bestaan van het Comité van de Regio’s presenteerde (voormalig) voorzitter Karl-Heinz Lambertz het boek “The History of the Committee of the Regions – 25 years of cities and regions furthering European integration.” De studie over de geschiedenis van het Comité van de Regio’s maakt deel uit van een nieuwe benadering van Europese integratie die zich richt op de geschiedenis van de instellingen van de Europese Unie.

Bron

Gouverneur van Centraal-Macedonië gekozen tot voorzitter van het Comité van de Regio’s van de EU, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Presidency election speech (Apostolos Tzitzikostas), Europees Comité van de Regio’s
Presidency speech (Vasco Ilídio Alves Cordeiro), Europees Comité van de Regio’s
The History of the Committee of the Regions – 25 years of cities and regions furthering European integration, Birte Wassenberg