Nieuw rapport pleit voor grotere institutionele rol steden in de EU

26 februari 2018Regionaal beleid en fondsen

De parlementaire Commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement heeft een conceptrapport opgesteld over de rol die steden zouden moeten hebben in het institutionele raamwerk van de Europese Unie. Het rapport is een eigen initiatief van het Europees Parlement.

Samenwerking tussen steden binnen de EU

Volgens het Europees Parlement spelen steden een belangrijke rol in het implementeren van Europese wetgeving. 70% van de Europese bevolking woont immers in een stad. Zo zijn er verschillende Europese samenwerkingsverbanden voor steden en diverse andere structuren waarop steden op Europees niveau samenwerken. Een voorbeeld hiervan is Eurocities, dat de belangen behartigt van meer dan 140 Europese steden. Daarnaast bestaat er ook de Urban Agenda for the EU, dat tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016 is opgericht. Dit is een zogenaamde ‘Multi-level governance’ structuur. Binnen deze structuur proberen steden, samen met andere stakeholders, tot actieplannen te komen voor stedelijke problematiek. Thema’s waarover steden overleggen zijn bijvoorbeeld circulaire economie en digitale transitie. Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen van betere regels, kennis en financiering. Op onze website vindt u meer informatie over de Urban Agenda.

Steden beter betrekken

Het conceptrapport van de Commissie Constitutionele Zaken pleit voor een grotere rol voor deze verbanden en steden in het algemeen in het Europese wetgevingsproces. Deze verbanden zouden volgens het rapport structureel geconsulteerd moeten worden. Daarnaast zouden er vergaderingen binnen de Raad van ministers moeten worden georganiseerd die toegespitst zijn op stedelijke problematiek. Bovendien stelt het rapport dat alle steden (dus niet alleen hoofdsteden) betrokken moeten worden bij het debat over de toekomst van de Unie en haar beleid. Dergelijke debatten georganiseerd door het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s zouden moeten plaatsvinden in grote steden van 1 miljoen of meer inwoners. Concreet roept het rapport op tot de oprichting van 54 Europese debatfora (twee per lidstaat).

Wat is een EP-initiatief?

Het Europees Parlement gebruikt eigen initiatieven (zogenaamde INI’s) als politieke- en werkinstrumenten voor voorbereidend werk. Nieuwe prioriteiten, wetgevingsvoorstellen en opinies van het Europees Parlement worden vaak gepresenteerd in een INI-rapport. Formeel heeft het EP geen initiatiefrecht om nieuwe Europese wetgeving te initiëren. Met een INI-rapport kan het Parlement zaken agenderen of aan de kaak kan stellen. De Europese Commissie is de enige EU-instelling dat bevoegd is om daadwerkelijke voorstellen te doen voor nieuwe Europese wetgeving binnen het Europees wetgevingsproces.

Door:

Fabian Wondergem en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Draft report on the role of cities in the institutional framework of the Union, Europees Parlement

Meer informatie:

Eigen-initiatief voorstellen, Europees Parlement
Comité van de Regio’s, Europa decentraal