Wettelijk kader uiteengezet voor innovatief aanbesteden in de ICT-sector

1 mei 2017Aanbesteden

In 2015 heeft de Europese Commissie het European Assistance for Innovative Procurement (EAFIP) opgezet. Dit initiatief ondersteunt aanbestedende diensten om in de ICT-sector innovatieve oplossingen te stimuleren. DG Groei van de Commissie heeft in dit kader de derde module uitgebracht, waarin het wettelijk kader uiteen wordt gezet voor innovatieve manieren van het aanbesteden van ICT-opdrachten. De doelgroep voor deze derde en laatste module zijn overheidsjuristen.

EAFIP

Het EAFIP richt zich op de bevordering van de voordelen van innovatie-inkoop en op training en bijstand aan overheidsopdrachten voor een periode van drie jaar (2015-2017). EAFIP zet zich in voor concrete innovatieve oplossingen binnen aanbestedingen in de ICT. Met het initiatief streeft de Commissie naar het bevorderen van de voordelen van en best practices binnen de EU om innovatieve ICT-oplossingen binnen overheidsopdrachten. Dit doen zij via een toolkit die bestaat uit drie modules:

  1. Beleidsmakers: Strategische keuzes voor innovatieve ICT-projecten.
  2. Inkopers: Voorwaarden en belangrijke stappen om een innovatie-inkoopproces.
  3. Juristen: Wettelijke aspecten bij innovatief aanbesteden van ICT-opdrachten.

Derde module

De derde module van EAFIP richt zich op innovatieve overheidsaanbestedingen (u kunt zich hier gratis voor aanmelden). Deze module is gericht op de ondersteuning van de juridische afdelingen van overheidsdiensten en juridische deskundigen in het algemeen, en zet een wettelijk kader uiteen voor innovatief aanbesteden van ICT-opdrachten. De module verklaart – ondersteund door jurisprudentie en juridische model-formuleringen – de verschillende stappen van het implementeren van de innovatieve aanbestedingsaanvragen in overeenstemming met het wettelijke kader.

Innovatieve vormen van aanbesteden

In de module worden innovatieve oplossingen binnen het aanbesteden van ICT-projecten aangedragen aan de hand van Pre-commercial Procurement (PCP) en Public Procurement of Innovative Solutions (PPI). Deze benaderingen van innovatieve overheidsopdrachten worden middels het Horizon 2020-fonds door de EU gedefinieerd en gestimuleerd. Wanneer PCP en/of PPI vallen onder de uitsluitingsgrond van art. 14 voor diensten voor onderzoek en ontwikkeling, zijn ze uitgesloten van de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24.

PCP

Pre-commercial Procurement (PCP) staat voor de aanschaf van onderzoek en ontwikkelingsdiensten (O&O-diensten), waarbij risicovoordeelverdeling onder marktomstandigheden en concurrerende ontwikkeling in fasen wordt betrokken. Door middel van PCP kunnen aanbestedende diensten overheidsopdrachten voor onderzoek en ontwikkeling stimuleren, wanneer er nog geen bevredigende technologische oplossing op de markt beschikbaar is. Opdrachten voor O&O-diensten moeten duidelijk worden gescheiden van opdrachten van de uiteindelijke (commerciële) eindproducten. PCP kan niet worden gebruikt binnen aanbestedingen van de tweede categorie.

PPI

Public Procurement of Innovative Solutios (PPI) is een aanbestedingsvorm waarbij aanbestedende diensten als launching customers opereren voor innovatieve goederen of diensten die nog niet op grote schaal beschikbaar zijn. Dit geldt wanneer aanbestedende diensten, eventueel in samenwerking met extra particuliere investeerders, een toonaangevende klant zijn voor het aanbieden van bestaande innovatieve oplossingen (niet de O&O-diensten om deze te ontwikkelen) die nog niet op grote schaal commercieel beschikbaar zijn.

Door:

Tessa de Vries en Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:

Derde module EAFIP: innovatieve aanbestedingen in de ICT-sector

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
ICT en aanbesteden, Europa decentraal
Uitgesloten en voorbehouden opdrachten, Europa decentraal
Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal
EAFIP, European Assistance for Innovative Procurement
PCP, Europese Commissie
PPI, Europese Commissie